duminică, 4 octombrie 2009

Concretizări ale inteligenţei materiei.

Materialul este o sinteză sui-generis a părerilor, aserţiunilor şi expunerilor prof dr C-tin D-tru Dulcan autorul cărţii INTELIGENŢA MATERIEI prezentate în două emisiuni „Oamenii timpului nostru” ale postului TV Antena 2.

Prof dr C-tin D-tru Dulcan este şeful catedrei de neurologie din Universitaţea Titu Maiorescu, a fost şeful secţiei neurologie a Spitalului Militar Central şi este laureat al unui prestigios premiu al Academiei Române în anul 1992.

Concluziile şi exemplificările făcute de domnia sa în carte şi în aceste interviuri sunt consecutive examinării experimentelor şi studiilor efectuate în numeroasele laboratoare ale universităţilor din lume – dintre cele mai prestigioase. Prof Dulcan a nominalizat atât universităţile şi experimentările făcute cât şi oamenii de ştiinţă ale căror cercetări le-a studiat / analizat.În aceste timpuri se manifestă o criză de spiritualitate şi nu una economică. Criza morală are sorgintea cu secole în urmă. Trebuie schimbat comportamentul, atitudinea, moralitatea.

Conştiinţa trebuie să fie îndreptată spre satisfacerea cerinţelor / legilor spirituale şi nu materiale. Nu vom supravieţui fizic dacă comportamental nu facem schimbări radicale – impuse de realităţile descoperite de fizica cuantică. Suntem într-un impas existenţial pentru că nu respectăm legile universului /universale.Liberul arbitru


Omul este singura fiinţă care are liber arbitru. [Libertate absolută de a acţiona şi de a lua hotărâri conform propriei voinţe. Sursa: NODEX; Interpretare voluntaristă absolutizantă a libertăţii, opusă determinismului, care neagă existenţa legilor obiective ale naturii şi ale societăţii, considerând că omul poate acţiona numai după voinţa sa, independent de orice altă condiţionare. (După fr. libre arbitre).Sursa: DN].

Celelalte vieţuitoare au inteligenţa dată prin programarea lor şi acţionează prin instinct, permanent adaptat la condiţiile de mediu.

Omul, dotat de acelaşi creator / programator / inteligenţă coordonatoare cu liber arbitru a făcut în decursul ultimilor 30.000 – 40.000 de ani de existenţă multe greşeli şi s-a abătut de la legile universale care, în ultima perioadă de 1.000-2.000 de ani, au determinat criza spirituală din care este imperios necesar să ieşim, dacă nu vrem să dispărem ca entităţi.

Este nevoie de şcoala minţii, să repunem în drepturi şi să valorificăm dotările spirituale, mentale pe care le avem şi nu ştim a le folosi.Gândul – gândirea


Gândirea este o undă ce se propagă în spaţiu şi care are efecte de ordin biochimic. Gândul este un semnal în eter. Gândul este un câmp de forţă. [prin experienţe s-a demonstrat că forţa gândului a putut să desfăşoare şi apoi să reînfăşoare cele două spirale ale ADN-ului].

Gândul este ordonator de materie; are efecte pozitive / benefice sau negative; este dătător – creator de stări de sănătate sau de boli. Sunt numeroase exemple care să ateste acest lucru printre care: tratamentul / efectul placebo, stresul, schimbarea structurii cristalografice a apei influenţată de transmisia de sentimente.

Lumea este aşa cum o gândim.


S-au făcut experienţe multiple cu grupuri de oameni în vârstă din care s-au constatat că gândul poate determina fixarea unor parametri funcţionali la o anumită vârstă anterioară a fiecăruia. S-au obţinut, după 5 zile de concentrare mentală de către subiecţi, parametrii biologici ce au caracteristica vârstei asupra căreia subiecţii s-au concentrat.

Condiţia esenţială pentru „materializarea gândului” este perseverenţa / persistenţa în gândire.

Finalităţile negative din acţiuni nu sunt admise de Univers – ci numai gândiri pozitive. Gândurile negativeau consecinţ nefaste atât din punct de vedere fizic cât şi mental / spiritual.Creierul.


O noutate din ultimii 15 ani este descoperirea neurogenezei. S-a constatat că există nişe generative care determină refacerea neuronilor la ori ce vârstă. Condiţia pentru realizarea unei neurogeneze este ca omul să înveţe permanent, să se preocupe să afle şi să asimileze noutăţi. Neurogeneza este posibilă şi important a fi realizată în condiţiile înlăturării stresului, să se facă efort fizic minimum 30 – 60 minute pe zi, să se înlăture depresia / anxietatea, a tot ceea ce nu ne bucură în viaţă şi ca necazurile să rămână în cortexul cerebral, „să nu coboare la inimă”.

De asemenea s-a constatat că există neuroplasticitatea care constă în refacerea (în anumite condiţii) a sinapselor( contacte / legături între neuroni prin care trece informaţia) după ce acestea au fost distruse. Datorită neuroplasticităţii este posibil ca [în cazul eliminării unei părţi ale creierului – datorită anevrismului, unei tumori, comoţiei cerebrale sau chiar prin lobotomie (cum a fost cazul unui bolnav căruia i s-a extirpat o jumătate de creier)] programul după care funcţionează creierul, să „emită” soluţia refacerii reţelei neuronale în aşa fel încât creierul să poată îndeplini funcţiile în condiţii asemănătoare celor dinaintea evenimentului.Vindecare prin gândire pozitivă


Există la om creierul emoţional, nu se manifestă numai raţiunea. Gândirea logică este dublată de emoţie, interes, sentimente.

Emoţiile pot fi :

pozitive – care reprezintă sursa de sănătate mentală şi fizică şi

negative – distructive insului dar şi aceluia căruia li se adresează.

Sunt numeroşi oameni de ştiinţă biologi şi medici care atestă că în biologia omului sunt resurse de vindecare - de apărare a sistemului imunitar. Pentru a putea valorifica acest potenţial este necesară şcoala minţii: să reînvăţăm să înţelegem să gândim şi să simţim.Coeziunea din univers


Fizica / mecanica cuantică demonstrează că lumea este interconectată la nivel cosmic ca şi la nivelul particulelor elementare. Asta înseamnă că orice acţiune asupra unui punct se răsfrânge în univers.

Iubirea este o forţă de conexiune cu universul şi reprezintă coeziunea cu universul. Nu religiile şi biserica sunt esenţiale ci atitudinea omului. Este de preferat un ateu onest care respectă codul moral unui bigot perfid, certăreţ, care răspândeşte ură, care cleveteşte.

Oamenii au liber arbitru datorită căruia au pornit în aventura cunoaşterii, pe drumul căreia se depărtează de structura lor originară şi, pe cale de consecinţă, şi-au îngreunat accesul la conectarea cu universul.

Animalele care n-au liber arbitru au rămas conectate la sursa vieţii – sunt în permanenţă în legătură cu această reţea inteligentă existentă în univers [sunt numeroase exemple care confirmă această alegaţie, fiind date ca exemple albinele, leii, furnicile]. Animalele sunt coordonate de creierul globalinteligenţa coordonatoare şi creatoare de univers, multiplicatoare de forme.Conştiinţa


Conştiinţa are în primire creierul şi nu ea este produsul creierului.

Creierul este instrumentul conştiinţei.

Conştiinţa are informaţii de dincolo de fiecare individ, anume din „divinul”universal. Conştiinţa noastră are acces la alte dimensiuni. Informaţiile din univers sunt / se găsesc în subconştient.

Psihologia trans-personală a omului se regăseşte în univers.

Istoria omului şi a universului pare să fie scrisă de aceeaşi mână.

Creierul – ca instrument al conştiinţei - se modelează anatomic pe ce gândim. Astfel, conform legilor universale, creierul este baza biologică pentru construirea de noi creiere ale noilor entităţi de aceiaşi specie, care la rândul lor se încadrează în coerenţa universală.

Fiecare om este o mică fiinţă într-o varietate infinită de forme.Informaţie – energie - substanţă.


Orice formă vie – deci şi fiinţa - este răspunsul inteligent la condiţiile de mediu. Teoria haosului nu este valabilă, pentru că din cercetările efectuate se arată că materia tinde să se organizeze în forme din ce în ce mai performante. Deci hazardul, intâmplarea sunt excluse în formarea vieţii.

Toate lucrurile din lume au ceva în comun, au o cauză comună.

Celulele au la bază aceleaşi elemente chimice (glucoza este combustibilul lumii vii) şi depozitate sub aceiaşi formă (acidul fosforic). Celulele şi moleculele lumii vii şi nevii ştiu comportamentul celorlalte celule. Orice celulă, indiferent de organisme, ştie ce se întâmplă cu celelalte celule. Cei 20 de aminoacizi ce există în fiecare fiinţă sunt cărămizi la baza vieţii şi sunt depozitaţi în ADN.

Informaţia şi energia sunt la baza întregei lumi vii şi nevii. Prin informaţie ajungem la coerenţa universală – care de fapt este o inteligenţă. În structura tuturor celulelor este înscrisă o inteligenţă adataptivă la toate schimbările de mediu.

Universul are o manifestare coerentă, o modalitate de desfăşurare logică.

Universul cunoscut de noi se caracterizează / defineşte prin triada informaţie – energie - substanţă.

Fizica cuantică postulează faptul că Universul este alcătuit din grupe de energie numite cuante aflate în permanentă mişcare. In univers există un câmp cuantic ce emite cuante care ne pătrund, ne transformă şi se întorc în acest univers spiritual.

În univers există sisteme care interacţionează, există o coerenţă funcţională .

În cuantele din Univers, în materia profundă, există modelele morfogenetice ale lumii actuale. Modelele morfogenetice constituie / formează structurile materiale pe care le cunoaştem şi apoi dispar. Ele vin din hiperspaţiu, din invizibil, constituie formele materiale cunoscute şi se reîntorc în hiperspaţiu unde redevin invizibile (nu le mai putem percepe).

Materia este mai mult o percepţie a simţurilor noastre decât o realitate. Sunt spaţii, sunt forme pe care noi nu le putem percepe dar care sunt reale.

Suntem dependenţi de consecinţele a ce facem.

Ceea ce ordonează materia este conştiinţa.ADN


Fizica cuantică demonstrează că în structura de bază a materiei, particulele sunt interconectate – deci şi fiinţele sunt interconectate între ele prin câmpul morfogenetic. Câmpul morfogenetic al fiecărei fiinţe este interconectat cu câmpul inteligent al universului.

ADN-ul îşi are sursa primară într-o formă mult mai profundă decât se cunoaşte – sursa se află mult mai departe în adâncimea materiei al unui câmp informaţional inteligent.

ADN are o astfel de structură încât un eşantion al unui subiect – chiar la depărtare mare de organismul respectiv – are o conexiune care nu ţine seama de distanţă. S-au făcut experienţe în acest sens şi s-a constatat că dacă se detaşează din corpul uman un eşantion de ADN (de ex o eprubetă de sânge) şi este dus la distanţă mare – cca 3000 de mile – iar subiectul este supus unei experienţe emoţionale, în acelaşi timp şi instantaneu eşantionul de ADN suferă aceleaşi influenţe (eprubeta de sânge are aceleaşi modificări chimice) ca şi organismul din care a fost prelevat.

Numai 5% din capacitatea ADN este utilizat în scopul modificărilor genetice; restul nimeni nu ştie la ce este folosit. După unii autori, în ADN, pe lângă informaţia genetică se găsesc şi elemente de conştiinţă şi memorie.

ADN – ul este mijlocul prin care informaţia genetică devine structură; este o consecinţă a interconectării câmpului morfogenetic al fiecărei fiinţe cu câmpul universului. Deci ADN-ul are rol structurant, de ordonator al materiei. Această calitate s-a pus în evidenţă printr-o experienţă: într-o eprubetă, fotonii (materia) se mişcau dezordonat. După introducerea unui eşantion de ADN, acesta a ordonat structurarea fotonilor; după scoaterea eşantionului de ADN a reapărut dezordinea între fotoni.

Dacă ADN ordoneză fotonii, putem vorbi de efectul de ordonare a materiei de către conştiinţă care deci, poate structura mediul, materia. Aceasta trebuie făcută cu înţelepciune, nici de cum în modul în care evoluează acum gândirea: către dezvoltarea armelor de distrugere a civilizaţiei, până la urmă a omenirii.Inteligenţa materiei.


La toate nivelurile existenţei este inteligenţa:

la nivelul atomilor este inteligenţa exactă;

celula are inteligenţa bazală, neverbalizată;

animalele au inteligenţă neverbalizată;

omul are inteligenţă verbalizată şi liber arbitru.


Există inteligenţă:

Internă - care realizează coeziunea şi funcţionalitatea organismului;

Exterioară - care realizează coeziunea, interdependenţa între indivizi .

Avertisment final pentru omenire: spiritualitate sau dispariţie.

Trimiteți un comentariu