duminică, 6 septembrie 2009

Inteligenţa materiei.

Suntem aici, în acest colţ de Univers, expresie ultimă a evoluţiei. Mâna unui arhitect inteligent şi nevăzut ne-a desprins de lut şi ne-a construit după un plan din care transpare unicitatea sursei, treaptă cu treaptă, până la nivelul creierului capabil să se gândească pe sine.

Tot ce s-a întâmplat, pentru noi s-a întâmplat. Suntem rezultatul tuturor evenimentelor fericite şi triste care ne-au precedat şi cauza celor ce ne vor urma.

Noi suntem cei ce lăsăm în urmă splendorile spiritului şi ruinele nimicniciei, pentru că omul este singura fiinţă de pe Terra căreia i s-a dat să se implice în demersul naturii prin extensia inteligenţei sale. Aceasta este responsabilitatea sa de a fi. Omul nu poate trăi pur şi simplu, nu poate avea doar o existenţă pasivă. Cu sau fără voia sa, el se implică în fizica Universului. Prin gânduri, prin acţiune, prin faptele sale bune, prin faptele sale rele. Când adevărul acesta ne va pătrunde, abia atunci, în clipa astrală a devenirii noastre, se va aprinde în noi lumina inteligenţei ce s-a regăsit pe sine după o lungă rătăcire pe cărări de Univers.

Dumitru Constantin – DulcanAcestea sunt concluzii ale prof. univ. dr. Dumitru Constantin – Dulcan autorul cărţii Inteligenţa materiei ce sintetizează cercetărilor sale ştiinţifice.

În anul 2009 cartea a ajuns la cea de a treia ediţie revizuită şi adăugită - prima ediţie fiind publicată în 1981.

Cartea are un impresionant volum de informaţii extras din principalele domenii ale cunoaşterii.

Conţinutul cărţii
Inteligenţa materiei îl constituie drumul materiei de la prima undă de lumină până în clipa în care prin creierul uman se poate conştientiza pe sine. Enumăr, exemplificativ, unele din abordări – capitole - preocupări:

apriţia vieţii-necesitate cosmică;

informaţia şi viaţa;

structuri capabile să prelucreze informaţia;

energia şi viaţa;

biocomunicaţia – fenomen obiectivabil;

inteligenţa naturii;

materie şi gândire;

religie şi cunoaştere;

paşi spre unitatea cosmică a fiinţei noastre.


Aceastei lucrări i-a fost decernat în anul 1992 premiul „Vasile Conta” al Academiei Române (regimul socialist nu a permis acordarea unei distincţii deşi în anul 1982 a fost propusă pentru premiul Academiei Române).

Remarc acurateţea ştiinţifică, expunerea concisă, credibilitatea şi logica argumentelor în favoarea celor susţinute în lucrare.


Iar cele trei paragrafe cu care am început această prezentare cred că reprezintă încă o fundamentare a uneia din cele mai vehiculate variante în ceea ce priveşte locul şi menirea omului în Univers: mă refer la Intelligent Design.


Recomand cu căldură cartea care poate fi procurată apelând site:


www.LibrariileOnline.ro


Trimiteți un comentariu