marți, 13 decembrie 2011

Întrebări adresate Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române.Pavel Coruţ – ofiţer de informaţii până în 1990, apoi gazetar şi scriitor – pune 25 de întrebări întâiului stătător al BOR ca fiind “primul om din această ţară care poate clarifica gravele contradicţii din minţile a milioane de adepţi iudeo-crestini”.


 Observaţiile, întrebările şi zicerile luiPavel Coruţ demonstrează că este un om credincios, care crede în Creator / Divinitate /Pronie / Dumnezeu atotcuprinzător, omniprezent.

Iată întrebările:

Scrisoare deschisă  adresată de Pavel Coruţ domnului Daniel Ciubotea, şeful Bisericii Ortodoxe Române

Stimate domnule Daniel Ciubotea,

Nu folosesc în scrisoarea mea rangurile de patriarh sau preafericit, deoarece mă adresez omului Daniel Ciubotea, aşa cum îl cunosc: inteligent, cult, frământat de responsabilităţile unei funcţii aflată în contradicţie cu propria conştiinţă de personalitate complexă şi evoluată, din acest secol luminos. Sunteţi primul om din această ţară care poate clarifica gravele contradicţii din minţile a milioane de adepţi iudeo-crestini şi vă rog să o faceţi. În acest scop, vă rog să folosiţi un post de televiziune, cu un anunţ prealabil care să concentreze atenţia celor interesaţi, pentru a răspunde următoarelor întrebări din sfera dumneavoastră de activitate:

1. Dumnezeu este autorul gravelor infracţiuni descrise în Biblia aprobată de sinodul BOR, cum ar fi pruncucidere, genocid, instigare la fratricid şi paricid, instigare la înşelăciune şi furt, protejarea unor incestuoşi, proxeneţi şi perverşi, doritori de sacrificii umane etc.? Chiar şi cel mai puţin cult om din ţară crede că Dumnezeu posedă cele mai nobile însuşiri de personalitate, cum ar fi creativitatea, atotcunoaşterea, moralitatea desăvârşită, non-violenţa etc. Cum să înţelegem noi, oamenii simpli, modelul abominabil de Dumnezeu pe care ni-l oferiţi prin Biblie, mai ales prin Vechiul Testament? Să ne comportăm la fel de infracţional? Nu putem, deoarece suntem oameni civilizaţi, creatori şi morali. Ce cred copiii noştri, cărora le băgaţi religia cu de-a sila în cap, despre acest model? Nu cumva, prin punerea faptelor abominabile din Biblie în sarcina lui Dumnezeu, săvârşiţi o gravă blasfemie? Nu cumva, în textul original al Bibliei, nu era vorba de Dumnezeul nostru perfect, ci de nişte abominabili zei ai sălbaticilor israeliţi, cum ar fi Sabaot, Iahve, Adonai, Eli, Elohim? Dacă răspunsul este afirmativ, cum vă permiteţi să săvârşiţi o blasfemie atât de cumplită şi să faceţi părtaşi la ea naivii religioşi care vă cred slujitorul Domnului? 

2.Ştiinţele au demonstrat că molecula noastră de Univers, veche de circa 13,5 miliarde de ani, conţine câteva câteva sute de miliarde de galaxii aflate în expansiune prin spaţiul universal. Galaxia noastră, Calea Lactee, are un diametru de 100.000 de ani lumină, astfel că sistemul nostru solar, cu un diametru de 13,5 miliarde de kilometri, pare un bob de orez situat într-un braţ interior al ei, în vecinătatea stelei Betelgeusa, din constelaţia Orion. În aceste condiţii, cum putea Dumnezeul Universului coborî pe un fir de praf numit Terra, să devină mai mic decât un microb, pentru a crea cele expuse în Biblie? Nu cumva Dumnezeu este mult mai grandios decât mărunţii zei Elohim şi Sabaot imaginaţi de anticii israeliţi? Dacă zona noastră de Univers are 13,5 miliarde de ani, Soarele nostru 4,5 miliarde de ani şi Pământul, 4,4 miliarde de ani, cum vă explicaţi că Biblia, pretins inspirată divin, afirmă că geneza universală a avut loc în anul 3760 î.e.n.? La acea dată, pe teritoriul ţării noastre existau comunităţi de europizi, egiptenii aveau două regate, sumerienii şi pelasgii scriau etc. Care este adevărul despre geneza universală, cel din Biblie sau cel descoperit de ştiinţe? 

3. Conform evangheliilor canonice, aprobate de instituţia pe care o conduceţi, iudeul Jeshua, zeificat ulterior sub numele de Isus Christos, credea în zeii abominabili din Vechiul Testament şi în miturile infirmate de ştiinţe din acest text. Conform Talmudului, a fost procreat de o evreică, Miriam, înainte de căsătorie, din relaţii sexuale cu soldatul roman Pandera. Nici o sursă istorică serioasă nu-l menţionează pe Jeshua. Cum poate un individ semisalbatic, închinător la zeii abominabili din Vechiul Testament, total necunoscător cu privire la modul de apariţie şi funcţionare a sistemului nostru universal, să fie declarat fiul lui Dumnezeu, ba chiar şi Dumnezeu? De când un soldat roman, Pandera, a ajuns Sfântul Duh? Putea Sfântul Duh să coboare din plan divin, să fecundeze o evreică semisălbatică, în contra propriei porunci precizată în Biblie şi în apocriful lui Enoh? De ce timp de 325 de ani, până la conciliul de la Nikeia, Jeshua a fost considerat numai un reformator religios, apoi a fost declarat fiul lui Dumnezeu şi parte din Divinitatea văzută, în mod monstruos şi iraţional ca „sfânta treime”?  Nu cumva împăratul Constantin a ameninţat episcopii cu moartea de la acest conciliu, să voteze această blasfemie? De altfel Jeshua a afirmat mereu că este fiu de om şi-l numea tata pe unul din zeii sălbatici israeliţi, Eli. Conform evangheliilor canonizate, Jeshua a întrebat simplu, omeneşte, plin de disperare Eli, Eli, de ce m-ai părăsit? Credeţi că un fiu al lui Dumnezeu ar fi trăit ca un sălbatic, s-ar fi lăsat torturat şi ar fi invocat ajutorul unui zeu tribal israelit?

4. Conform Evangheliei după Matei, Miriam a avut şapte copii: Jeshua, Icob, Iosif, Iuda, Simon, Melha şi Esa. Cum se face că la conciliul de la Efes, Miriam a fost declarată Fecioară şi Maica Domnului? Aveau sălbaticii episcopi competenţa de a face o astfel de declaraţie ori au săvârşit o blasfemie? O femeie care a născut şapte prunci poate fi fecioară?

5. Toţi oamenii de ştiinţă care au civilizat Umanitatea au făcut minuni palpabile, care demonstrează că au fost soli divini, trimişi să ne lumineze minţile şi să ne modeleze moral personalităţile. Numai în ultimii 200 de ani, după ce teroarea iudeo-creştină a mai slăbit, aceşti soli divini ne-au oferit minuni cum ar fi energia electrică, telefonul, radioul, becul electric, televizorul, avionul, elicopterul, motorul cu explozie, racheta spaţială, staţia orbitală etc. Dumneavoastră cum probaţi pretenţia de slujitori ai lui Dumnezeu? Aveţi vreo legitimaţie semnată de însuşi Atotputernicul? Aţi făcut vreo minune? În caz afirmativ, arătaţi ce minuni aţi săvârşit! Sugestionarea şi condiţionarea psihică a naivilor religioşi nu este o minune, ci o acţiune negativă, care poate duce la alienare, deoarece preoţii nu cunosc psihicul uman. 

6. Dacă Jeshua zis şi Isus Christos a fost fiul lui Dumnezeu, de ce promisiunea lui de a coborî împărăţia cerurilor pe Pământ, în timpul vieţii apostolilor, nu s-a confirmat? De ce secta religioasă Notri, din care a derivat iudeo-creştinismul, s-a divizat în 15-20 de culte şi secte care s-au confruntat şi se confruntă violent? De ce Isus Christos n-a oprit creştinii să se dezbine şi să lupte între ei? De ce Isus Christos a permis ca, în numele său, să fie ucişi circa un miliard de pământeni? Isus Christos a fost fiul lui Dumnezeu sau un mistic iudeu  semisălbatic, aşa cum erau toţi oamenii din urmă cu 2000 de ani? 

7. Jeshua a recomndat adepţilor săi să nu se închine în  public, ca fariseii, ci în cea mai liniştită cameră din casa lor. Primul martir al creştinătăţii, sfântul Ştefan, a fost lapidat de farisei pentru că le-a strigat un adevăr de necontestat: Cel Atotputernic nu încape în construcţia făcută de mână omenească. Dacă fondatorii religiei iudeo-creştine v-au spus clar să nu faceţi lăcaşe de cult, de ce cheltuiţi banii populaţiei pe construcţii faraonice? De ce puneţi naivii să se închine la întâlnirea unor biserici? De ce vă încălcaţi propriile dogme? 

8. Fondatorul religiei dumneavoastră, Jeshua, v-a recomndat să nu adunaţi averi pe Pământ, ci în ceruri. De ce încălcaţi această poruncă, spoliind populaţia în mod direct, prin taxe religioase şi indirect, cu ajutorul statului ai cărui lideri i-aţi corupt la acest gest incorect? Ce avere posedă BOR în prezent şi din ce surse a strâns-o? Câte miliarde de euro a primit BOR de la statul român, prin retrocedări, donaţii, subvenţii şi ajutoare salariale? Ce faceţi cu aceste averi dumneavoastră, „slujitorii Domnului Isus Christos”? De ce luaţi taxe şi de la oameni care nu vă îmbrăţişează ideile, folosind forţa coercitivă şi fiscală a statului? E corect?

9. Dacă Dumnezeu a creat tot ce există în Univers, cine a creat personajele malefice antidivine satan, diavol, drac, demon etc.? Şi-a creat Dumnezeu adversari? Dacă au apărut din altă parte, de ce Dumnezeu nu-i distruge? În slujbele dvs spuneţi ca Dumnezeu l-a surpat pe Diavol. Dacă l-a surpat, cum se face că, ulterior, susţineţi că există? Nu cumva prin inventarea diavolului, vreţi să explicaţi şi să scuzaţi defectele omeneşti? Nu cumva slujitorii religioşi şi cei îndoctrinaţi de ei crează diavoli cu imaginaţia lor, lansându-i în mentalul colectiv, sub formă de entităţi psihoenergetice receptabile telepatic de persoane nevinovate? Nu cumva aceasta este cauza multor alienări şi crime justificate religios?  Să vă amintesc câţi oameni au fost ucişi de fanaticii religioşi în România, numai în ultimii 20 de ani?

10. Religia iudeo-creştină practică cea mai cumplită formă de rasism, rasismul justifcat divin. Ea afirmă că un singur popor de pe Terra, evreii, a fost ales de Dumnezeu şi o singură ţară, Israelul, este sfântă. Acest fapt creează sentimente de frustrare şi de inferioritate copiilor născuţi în alte ţări şi popoare, precum şi resentimente la adresa poporului evreu. E adevărat că evreii sunt singurul popor ales de Dumnezeu şi ţara lor, singura ţara sfântă? Dacă e adevărat, cum se explică faptul că, după apariţia acestor afirmaţii, evreii au fost prigoniţi în întreaga lume? Dumnezeu e sadic, să-şi supună poporul ales la suferinţe? Cum se explică faptul că în Israel n-a fost şi nu există pace, deşi e „ţara sfântă”? Cum se explică faptul că arienii, o rasă nealeasă de Dumnezeu şi necreatoare de religii, au făcut cele mai multe minuni din ultimile două secole? Ei au inventat motorul cu aburi, motorul cu explozie, becul electric, telefonul, radioul, televizorul, avionul, naveta spaţială, calea ferată etc. Cine i-a inspirat să facă aceste lucruri bune, dacă nu Dumnezeu? De ce Dumnezeu n-a inspirat indivizi din „poporul ales” să descopere şi să inventeze aceste bunuri şi valori civilizatoare? E Dumnezeu un sălbatic care se dă cu capul de ziduri ca rabinii sau un civilizator de oameni? 

11. Cum explicaţi apariţia celor trei rase principale, europidă, negroidă şi mongoloidă, fiecare cu subrasele ei, fiecare cu patru grupe sangvine, cu RH pozitiv şi negativ, din cuplul primordial Adam şi Eva, de o singură rasă, cu o singură grupă sangvină şi cu un singur tip de RH?  Puteau apărea rasele actuale numai în ultimii 5760 de ani? Cum se explică faptul că scrieri sumeriene şi carpatine anterioare genezei biblice vorbesc deja de mai multe rase? Nu cumva crearea cuplului primordial Adam-Eva şi păcatul originar săvârşit de ei este o poveste puerilă, pe care n-o mai cred nici retardaţii mintal? De unde şi-a luat Cain soţie, dacă singura femeie de pe Terra primordială era mama sa Eva? Prin incest repetat nu se putea, deoarece ar fi dus la degenerarea şi dispariţia Omenirii după câteva generaţii. 

12. Religia iudeo-creştină se bazează pe frica de Dumnezeu. În textul original al Bibliei, Moise afirmă că zeul tribal Iahve a venit să bage spaima în desfrânaţii de israeliţi semisalbatici, pentru a-i face ascultători, dar călugărul Ieronim a făcut identificarea dintre Iahve şi Dumnezeu, cu ocazia traducerii Bibliei în limba latină, în sec. 3 e.n. Iahve este Dumnezeu? Trebuie să ne temem de Dumnezeu ori să-i acordăm toată încrederea noastră? Psihologia a demonstrat că frica este un sentiment negativ, care naşte ură la adresa celui care înfricoşează. Ne învăţaţi să-l urâm pe Dumnezeu? În timpul modern, nici animalele nu se dresează cu frică. Cu atât  mai puţin, nu putem educa oamenii cu spaimă. 

13. Conform apocrifelor biblice, Jeshua zis şi Isus Christos s-a născut pe data de 28 martie în Nazaret, iar până în sec. 4 e.n. ziua lui de naştere s-a sărbătorit pe 18 aprilie şi pe 29 mai. De ce aţi schimbat locul naşterii lui în Betleem, unde n-a  fost nici un recensământ în acel an? De ce aţi schimbat data naşterii pe 25 decembrie, de Crăciunul arian sau de sărbătoarea Sol invictus? Ce semnifică acest fals probat cu propriile dumneavoastră documente? Conform evangheliilor canonice, Jeshua zis şi Isus Christos a fost răstignit la două zile după terminarea Pesahului ebraic, la o dată fixă, deci. De ce schimbaţi în fiecare an ziua morţii şi învierii? Sărbătoriţi de fapt, un anume eveniment astronomic, care nu are nimic de-a face cu povestea evanghelică?

14. Dumneavoastră,  iudeo-creştinii, vă arogaţi dreptul de a judeca morala adepţilor şi folosiţi sintagma înşelătoare „morala creştină”. Ce fel de modele morale indicaţi mirilor în ziua cununiei? Mirelui îi spuneţi să se poarte ca patriarhul Avraam, un proxenet care-şi trimitea soţia să se prostitueze cu faraonul, un tip lipsit de orice credinţă în Dumnezeu şi predispus la orice compromis pentru a supravieţui şi a câştiga. Miresei îi recomandaţi să se veselească ca Sara, o femeie desfrânată, care întreţinea relaţii sexuale contra cost cu faraonul şi a încercat să procedeze la fel cu regele Abimeleh. Îi mai recomandaţi miresei să se înmulţească că Raşela, o idolatră care se închina la terafimi (serafimi) din lut, o hoaţă care a furat idolii părinteşti şi o mincinoasă care şi-a minţit tatăl pentru a păstra idolii. Le mai daţi ca exemplu de moralitate pe Iacob-Israel, un escroc care i-a luat fratelui dreptul de moştenire pentru un blid de linte, şi-a înşelat tatăl pentru a-i fura binecuvântarea şi averea, şi-a înşelat socrul pentru a-i lua turma, apoi s-ar fi luptat cu însuşi Dumnezeu.
Biblia abundă  în fapte imorale săvârşite inclusiv de Jeshua zis Isus Christos. De pildă, Jeshua a blestemat un smochin să se usuce pentru că, întâmplător, nu avea rod când îi era lui foame. Jeshua a blestemat oraşele în care n-a fost bine primit. Jeshua bea cot la cot cu scursurile societăţii. Jeshua a ameninţat Omenirea că a venit să semene dezbinare, chiar şi în familii, iar ameninţarea lui s-a confirmat. Jeshua nu se spăla pe mâini înainte de a mânca etc. Evanghelia e plină de imoralităţi şi manifestări orgolioase ori misogine ale „iubitorului de oameni” Jeshua. Vechiul Testament abundă în crime, jafuri, trădări, furturi, înşelăciuni, silnicii, omoruri. Aceasta este morala iudeo-creştină?

15. Dacă preoţii sunt slujitorii Domnului, de ce săvârşesc infracţiuni şi fapte imorale, începând de la blasfemii şi terminând cu perversiuni sexuale? De ce BOR a tăcut mâlc atunci când guvernarea creştin-democrată a legalizat homosexualitatea, o faptă profund imorală şi interzisă de legile divine, dar se opune legalizării prostituţiei, o practică naturală? BOR este interesată să dezvolte homosexualitatea? De ce? De ce dvs. ca patriarh, n-aţi exclus din breasla monahală călugării homosexuali dovediţi cu probe, ci i-aţi mutat de colo, colo? 

16. Cum se explică  faptul că, după introducerea religiei în şcoli şi o agresivă propagandă religioasă, faptele imorale şi infracţionale au crescut în naţiunea noastră, începând de la copii şi adolescenţi? Au crescut jafurile, perversiunile sexuale, consumul de droguri şi alcool, libertinajul public, corupţia politicienilor sprijiniţi de BOR etc. Să credem că BOR este o simplă organizaţie de tip mafiot, care nu are nimic în comun cu Divinitatea, ci îşi vede numai de afacerile ei?

17. De ce BOR nu este interesată de viaţa cetăţenilor din ţară? În 20 de ani de dezmăţ religios, BOR s-a îmbogăţit, numărul bisericilor a crescut vertiginos, dar nivelul de trai al cetăţenilor a scăzut dramatic. În această perioadă, naţiunea noastră a pierdut un milion de oameni morţi şi două milioane de imigranţi. Pentru cine a făcut BOR atâtea biserici, dacă naţiunea moare sub ochii nepăsători ai preoţilor?

18. Religia iudeo-creştină practică magia prin contigenţă şi alte falsuri similare? De exemplu, de ce spoliază naivii care ating moaştele unor indivizi pretinşi sfinţi, falsul brâu al Maicii Domnului, icoane pretins făcătoare de minuni? Toate acestea constituie infracţiuni de înşelătorie şi trebuie pedepsite conform legii penale române. De ce icoanele şi moaştele n-au produs ploi la nevoie şi nu le-au putut opri când a trebuit? Nu-i o sălbăticie să pui oamenii să se închine la nişte ciolane ale unor necunoscuţi din trecutul sălbatic şi la nişte lemne vopsite? Unde vreţi să duceţi acest neam? În sclavagism? De când sunt cetăţenii robii lui Dumnezeu şi nu oamenii lui Dumnezeu?
19. De ce iudeo-creştinismul se adresează Divinităţii nepoliticos, la persoana a doua singular, tutuindu-l pe Dumnezeu, de parcă ar fi păscut porcii împreună? De ce, în schimb, foloseşte formula de politeţe Domnia Voastră pentru nişte vremelnici lideri păcătoşi cât încape? Cum să vă ajute Dumnezeu, dacă îl insultaţi în toate felurile posibile? 

20. De ce ameninţaţi mereu oamenii cu sfârşitul lumii pe Terra? Apolcalipsa lui Ioan, un delir al unui nebun mistic, este o astfel de ameninţare. Omul ameninţat suferă psihic, se teme, se demobilizează de la învăţătură şi muncă, îşi dezvoltă aşteptări negative care îl îmbolnăvesc şi-l ucid. Câte astfel de crime au pe conştiinţă preoţii iudeo-creştini? Aţi ameninţat că, în anul 2000, va veni Isus Christos călare pe un nor, să judece populaţia. Acum ameninţaţi că sfârşitul lumii va veni pe 21.12.2012. Ce va fi la acea dată? 

21. Care este poziţia dvs faţă de astrologie, vrăjitorie, şamanism şi superstiţii?  De regulă, în ziare şi reviste, ştirile religioase apar alături de astfel de informaţii, iar diverse călugăriţe concurează cu ţigăncile vrăjitoare la înşelat naivii cu pretinse minuni. 

22. Care este poziţia dvs faţă de construcţia faraonică şi inutilă, botezată  pompos catedrala mântuirii neamului? Neamul nostru se va mântui cu nişte ziduri scumpe sau cu credinţă, cunoaştere, creaţie şi comportare morală? Cât va costa această şandrama mistică şi de unde sunt banii cu care o veţi ridica? De ce aţi luat bani de la gurile flămânzilor, prin intermediul statului, pentru a construi această monstruozitate inutilă? Chiar nu înţelegeţi că Omenirea se îndreaptă către viitor, astfel că peste decenii, nimeni nu va mai avea nevoie de biserici şi catedrale? La primul contact stabil cu extratereştrii, toate religiile se vor prăbuşi, iar acest contact este iminent.

23. V-aţi dat seama că bisericile contribuie la răspândirea bolilor infecţioase, prin sărutarea icoanelor şi folosirea unei singure linguriţe pentru cuminecătură? Oamenii nu realizează că au luat microbii, deoarece nu se îmbolnăvesc imediat, ci după o perioadă de incubaţie a viruşilor. Ce veţi face? Veţi continua să îmbolnăviţi lumea?

24. Iudeo-creştinismul este monoteist sau politeist? Dacă e monoteist, cum se face că încercaţi să-l înlocuiţi pe Dumnezeu cu diverse construcţii speculative, inventate de sălbaticii din urmă cu 16 secole şi aţi creat un întreg panteon de zei numiţi sfinţi? Nu sunt prea mulţi pentru sănătatea mintală a practicanţilor?

25. Preoţii sunt prestatori de servicii religioase plătite de populaţie, deci, liberi profesionişti. E cinstit ca ei să ia salarii şi de la stat? Sunt ei cinstiţi când iau taxele de la populaţie, atât faţă de oameni, cât şi faţă de Patriarhie? Nu cumva majoritatea preoţilor înşeală şi populaţia şi Patriarhia, băgând în buzunar sumele încasate? Ce faceţi dvs. cu salariul de la stat, căci primiţi tot ce vă trebuie gratis. Când veţi decide să renunţaţi la salarii şi subvenţii statale?

Domnule Daniel Ciubotea, poporul care v-a dat un cec în alb vrea să mai afle multe de la dvs, în mod direct, cum a discutat şi cu cel mai important om din stat, Preşedintele României. Aveţi următoarele posibilităţi de acţiune:

1. Vă faceţi că plouă, sperând că, peste spusele mele, se vor aşterne tăcerea şi uitarea. În acest caz, greşiţi enorm, căci voi relua periodic întrebările, din ce în ce mai multe şi mai incisive, iar populaţia va fi nemulţumită că patriarhul nu vine la televizor să clarifice problemele.
2. Puteţi trimite un purtător de cuvânt să bălmăjească nişte vorbe măsluite. Populaţia va fi dezamăgită de laşitatea dvs.
3. Vă luaţi inima în dinţi şi, folosindu-vă inteligenţa, puteţi încerca să păcăliţi populaţia, dând răspunsuri pe lângă întrebări. Majoritatea vor descoperi că-i înşelaţi şi vă vor taxa fără milă.
4. Nu-mi plac revoluţiile, dar dacă răspundeţi cinstit la aceste întrebări, veţi destrăma perfidele mituri sălbatice ale iudeo-creştinismului. Atunci voi striga în gura mare că sunteţi un OM.
Vă aşteptăm cu nerăbdare, la dezvăluiri, nu la confruntări violente.

Pavel Coruţ


Involuţia evidentă a societăţii noastre din punct de vedere moral, spiritual, al conştiinţei a fost în mare măsură determinată şi de lipsa de apetenţă a BOR în a se implica în educaţia  cetăţenilor /enoriaşi , a lipsei de coerenţă în acţiunile bisericii creştine către promovarea asiduăa valorilor morale şi, nu în ultimul rând, devierea ierarhilor BOR de la preceptele religioase elementate către  „viaţa lumească”. Din acest ultim punct de vedere, presa din ultimul timp abundă cu situaţii penibile, imorale şi chiar penale în care se află unii membrii ai clerului, unii chiar ierarhi de frunte (stareţe, epscopi, arhiepiscopi  (partea văzută a activităţii!!), în afară de taxarea la sânge a oricăre „prezenţe” în biserică a drept-credincioşilor(la înmormântări, nunţi, botezuri, acatiste, slujbe.
Cele 25 de întrebări puse de P. Coruţ pun tot atâtea mari probleme pentru BOR;  principala  problemă este  că se propovăduiesc dogme  religioase anti-creştine,  care ascund adevărul şi  înşală pe credincioşi.
Poziţia  care reiese că o are P.Coruţ faţă de Divinitate / Dumnezeu (în care crede) este similară, chiar foarte asemănătoare cu părerile ţi atitudinile manifestate de unii din corifeii ştiinţei, de mari  savanţi ai lumii cum sunt academicianul  francez Jean Guitton, fizicienii Schredinger, Heisenberg, Niels Bohr, prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan. Forta negativa opusa lui Dumnezeu este un nonsens in conditiile in care ne-am inteles ca el e omnipotent: de ce ar creea ceva potrivnic lui? Ar fi in logica lucrurilor ca la abateri / devieri de la reguli pe care le faci, sa suferi consecinte - fizice sau moral/spirituale, sau de ambele feluri.
Despre implicarea lui Dumnezeu am scris parerea mea in textul initial: Creatorul s-a implicat total prin creerea tuturor programelor posibile de evolutie pentru toate entitatile - materiale, spirituale - inclusiv a diferitelor ipostaze in care aceste entitati evolueaza (sau se poticnesc! ) si deci si  prin folosirea constiintei si a liberului arbitru. Deci s-a implicat total [cred eu ca a "acoperit", prin regulile / programele stabilite, toate posibilitatile (de aceia este si omniprezent)] si a lasat la latitudinea "subiectului" sa aleaga calea sa de evolutie /involutie - cu "diavoli" sau fara.


Menţonez că texul cu litere albastre constitue opinia mea. Sorin302

Un comentariu:

Anonim spunea...

Salut cu bucurie revenirea cu articole pe blog !
Lucrarile lui Pavel Corut le-am citit, de cele mai multe ori, cu interes.Evident nu am citit tot ce a publicat!
El insusi un personaj controversat prin preocuparile avute anterior Revolutiei, din scrierile lui se desprinde ideea credintei nu neaparat in Divinitate ci in anumite manifestari ale materiei si nemateriei carora, in lipsa unei explicatii "rationale", li se atribuie surse ezoterice.
Din materialul de fata nu am nici o senzatie de "om credincios" dupa cum il definiti in preambul.
Sunt putin confuza pentru ca nu am inteles ce vizeaza procesul-chestionar pe care il face sefului Bisericii ortodoxe romane.
Exceptand limbajul mult prea virulent pe care il dezavuez sunt de acord cu el ca actualul cler nu mai poate fi numit de multa vreme purtatorul de cuvant al Domnului si al Fiului sau pe pamant. Dar amesteca mult prea patimas analiza Bibliei si a vietii sfintilor( cu toate inadvertentele ei) cu moravurile actuale.
Au fost oare altfel preotii Cruciadelor sau cei ce au crestinat cu violenta noile teritorii ?
La ce fel de raspuns se asteapta din partea BOR atunci cand amesteca stiinta si filozofia cu credinta primitiva care ne-a fost transmisa din secol in secol !?
Si mai este un aspect la care mi-ar placea sa-mi raspundeti . Nu vi se pare ca razbate o nuanta de sovinism prin repetarea unor etichete de genul :

Intrebarea 1 " abominabli zei ai sălbaticilor israeliţi"'
Intrebarea 2 " mărunţii zei Elohim şi Sabaot imaginaţi de anticii israeliţi"
Intrebarea 3 " Jeshua..... un individ semisalbatic, închinător la zeii abominabili din Vechiul Testament"
Sa mai citez ? De fapt care este adevaratul mesaj pe care vrea sa-l transmita Corut ? Nu amesteca in discutie stiinta, filozofia si religia total aiurea ?
Sau ce asteapta, de fapt, de la cler !? Sa-si reformeze credinta in sensul apropierii de stiinta sau atitudinea si moravurile peste noapte ?
Subiectul este prea vast sa-l dezbatem pe blog dar va intreb : oare nu isi alege fiecare,in mod liber, credinta spre care se simte atras si pe care poate sa o inteleaga, in functie de intelect si educatie ?
Nu suntem toti atinsi de spiritualitate si elitism .
Si ce rau poate face ignoranta daca ea se asociaza cu cele 10 porunci ?
Nu religia si credinta ii face pe oameni imorali,cruzi,agresivi, farisei ci propriile convingeri interioare, structura genetica, educatia si contextul social.