joi, 7 iulie 2011

FUNDAMENTUL UNIVERSULUI


                                   
                                                                Cuprinde:
·        Principalele susţineri din Lucrarea Fundamentul Universului de ing Daniel Preda
·        Considerentele mele

.....

În „peregrinările” mele pe Internet, la îndemnul unui cititor al blogului, am accesat site

unde sunt postate două lucrări:

          - Fundamentul universului
          - Legea fundamentală a creaţiei         

precum şi mai multe videoclipuri şi prezentări succinte ale unei teorii despre univers emise de un inginer român.

Iată care, ar fi, principalele idei din acest proiect care, aşa cum afirmă autorul, este în curs de derulare.

Proiectul ing Daniel Preda reprezintă  încercarea acestuia , prin metoda “matematică” a  reducerii la absurd, de a construi un Univers virtual a cărui structură geometrică seamănă Universului real.
„Metoda, traseul de lucru şi filtrele eliminatorii sunt de natură fizică sau geometrică, elementare, iar altele fiind pur intuitive, apropiate de natura înconjurătoare” – declară autorul.

Caracteristicile principale ale acestei viziuni / proiect / teorii sunt:

 - Particula fundamentală este piatra de temelie a creaţiei Universului, unicitatea.
- Forma particulei fundamentale şi implicit a Universului este de tip 3D
 -Există un volum ocupat de particula fundamentală, considerat ca fiind de dimensiunile  lungimii Planck, numită sferă.
-  Există o dinamică universală, a tuturor particulelor fundamentale, numită dinamică fundamentală.
- Dualismul cauză-efect este omiprezent şi îl numim dualism fundamental.
- Interacţiunea fundamentală reprezintă generatorul şi sensul oricărui eveniment.

Printre caracteristici propuse de autor sunt şi cele privind:

Legea fundamentală de construcţie a Universului

Universul tridimensional este creat din aceleaşi particule fundamentale, de lungime Planck, caracterizate printr-un câmp gravito-magnetic (primordial) şi mişcare de spin, structurate în geometrie determinată (fundamentală) şi pe diverse nivele de echilibru dinamic(clusteri). Aceste nivele, în strânsă legătură de cauzalitate şi aflate într-o continuă dinamică fundamentală, generează evenimente cu un sens bine determinat.Suma totală a acestora precumşi interacţiunile lor infinite dau naştere, prin similitudine, celui ce astăzi îl numim Univers.


GEOMETRODINAMICA ELICOIDALĂ

 GEOMETRIA FUNDAMENTALĂ  A UNIVERSULUI este elementul fundamental al geometriei întregului univers, cheia spre şablonul creaţiei acestuia, este primul cluster fundamental – tetragonal.
Se numeşte primul cluster fundamental (nivel 1) clusterul echilibrat dinamic format din 4 particule fundamentale aflate în interacţiune fundamentală.
E.F.T. [Elicoida Fundamentală de Transfer] (Dinamica elicoidală, în structură tetraedrică) este totul, este construcţia Universului de la minus infinit la plus infinit. Toată geometria Universului este construită din particule fundamentale cu gravitaţie proprie, generatorul evenimentului

E.F.T. construieşte tot Universul.

Tetraedrul regulat, în formă proiectivă dreaptă(cruce), stea (Y)sau în dinamică torsională, predomină, alături de dinamica E.F.T., simbolistica tuturor religiilor lumii.
Aceeaşi structură se regăseşte peste tot în natură dar şi în ştiinţă, la acelaşi nivel, cel de plecare (baza tuturor geometriilor).
Tetraedrul este cea mai simplă şi cea mai stabilă figură geometrică spaţială. Toate celelalte corpuri geometrice, şi implicit tot Universul, pot fi desfăcute în tetraedre.

Esenţa GEOMETRODINAMICII ELICOIDALE este codul fundamental, un cod al interacţiunilor elicoidale.

GEOMETRODINAMICA ELICOIDALĂ ESTE SINGURUL ELEMENT CE CARACTERIZEAZĂ TOATE SISTEMELE UNIVERSULUI, ESTE UNICUL PUNCT DE CONVERGENŢĂ, DE LEGĂTURĂ.

De la structuri subatomice la galaxii vei observa Geometrodinamica Elicoidală. Vei face distincţie între construcţia tip sferă, tor sau cilindru (particular clepsidra).
Un întreg este alcătuit din părţi pe care le vedem şi altele pe care doar le intuim. Mijloacele de analiză sunt specifice fiecărui nivel dimensional.
Toată informaţia, indiferent de unde provine ea, este pur geometrică şi se regăseşte atât în realitatea imediată cât şi în intuiţia umană.
Marele salt al omenirii este unul al schimbării stării de conştiinţă, prin explozia mecanismului proprioreceptor. Astfel zona de percepţie a realitaţii se extinde accelerat, cuvintele telepat, medium, bioenergetician, etc.,fiind din ce în ce mai prezente şi mai bine înţelese.
Interesul pentru “paranormal, esoterism, etc” creşte exponenţial, fiecare persoană începe şi “simte” o atracţie naturală, intensă, pentru aceste lucruri.(chiar dacă nu este înzestrat… genetic)
Omul, folosind la maxim intuiţia, se îndreaptă accelerat către originile sale interioare.
Dinamica elicoidală, în structură tetraedrică (E.F.T.), este prezentă de la ştiinţa modernă, de ultimă oră, până la religiile şi tradiţiile culturale ale lumii, cu privire la creaţia vieţii, a Universului.     

E.F.T. - CEA MAI MARE DESCOPERIRE A UMANITĂŢII, CEA MAI ŞOCANTĂ, PRIN SIMPLITATE ŞI EFECTE!

Proiectul FUNDAMENTUL UNIVERSULUI aduce în faţa ştiinţei şi a religiilor lumii, adevăruri pe care nici unii nici alţii nu vor să le asculte, să le vadă. Acestea sunt mii, milioane, miliarde…sunt peste tot, oriunde am privi în Univers. Dinamica elicoidală, în structură tetraedrică(E.F.T.), este prezentă de la ştiinţa modernă, de ultimă oră, până la religiile şi tradiţiile culturale ale lumii, cu privire la creaţia vieţii, a Universului. Dansul împrejurul pomului de mai (maypole) [numai un exemplu din multele arătate  şi descrise în carte], simbolizează viaţa, creaţia umană.
Divinitatea, fundamentul credinţei în anumite elemente tradiţionale, înseamnă simboluri.

INTUIŢIA

Autorul susţine în proiectul său:

 TEORIA UNIFICĂRII a tot ce există, de la comportament  uman, (intuiţie, religii) şi structuri mult subatomice până la galaxiile cele mai îndepartate ale universului.
Aceasta este realitatea în care… dumnezeu nu există dar…toate religiile lumii, fără excepţie, sunt adevărate!

Dumnezeu este…..GEOMETRODINAMICA ELICOIDALĂ
Constataţi acum un fapt ...real, religiile lumii sunt cu un pas înaintea ştiinţei, cunoscând, intuitiv, forma geometrică a acestui şablon.

Dacă te mai întrebi cum de civilizaţiile avansate ale terrei aveau cunoştinţe incredibile , nedispunând de tehnologie, ai acum posibilitatea să constaţi că ….erau pur intuitive.

Relaţia dintre Univers şi Conştiinţă este o ecuaţie.
DIVINITATEA = Geometrodinamica elicoidală - Teoria Unificării a Tot ce Există

GEOMETRODINAMICA ELICOIDALĂ este singurul element ce caracterizează toate sistemele universului, este unicul punct de convergenţă, de legătură.
Mecanismul intuitiv are rolul decisiv.
Ai încredere în intuiţia ta!
Singurul lucru, cu adevărat valoros, este intuiţia.(Albert Einstein)

Modificarea conştiinţei prin percepţia şablonului E.F.T.
Raţiunea este reper exterior, conştiinţa este reper interior.
Gândul este o schimbare a geometriei de curgere a circulaţiei interioare, staţionare,corespunzătoare sistemului nervos, în urma influenţei altui sistem, interior sau exterior acestuia.
Raţiunea umană este asimilată mecanismului de autoreglare a curgerilor unui sistem, fie el şi uman, în raport cu alt sistem extern.Această stare descrie o înteracţiune ce presupune minim 2 sisteme, raţiunea nu poate exista izolată(nu există sisteme izolate), este în interacţiune cu cel puţin un sistem de influenţă, identificat ca extern.
Raţiunea nu este o constantă ci este un răspuns(prin OUT) în urma influenţelor curgerilor externe(prin IN), prin metoda autoaranjării interne a curgerilor de tip staţionar.(modificarea geometriei)
Filtrul raţiunii înseamnă de fapt adaptarea, autoaranjarea, circulaţiilor interioare datorată unor factori externi.Raţiunea este “prin raportare la ceva exterior”, singură nu există.
Mi-a venit un gând în minte…este perfect adevărat…adică, din exterior, am primit un stimul care mi-a reconfigurat altfel traseele de curgere.

Însă…surpriză….conştiinţa se raportează la…. ea însăşi, la fel cum elicoida îşi poate alege un reper spaţial-ciclic, interior, total independent.

Reperul interior al conştiinţei tale, cel care te face să fii sincron cu tine însuţi, este propriul tău ceas biologic, este propria ta intuiţie.

Toate gândurile noastre sunt influenţe ale modificărilor curgerilor lui B, noi fiind A.Însă noi, aflaţi în A, reacţionăm datorită influenţelor exterioare…ale lui B.(perpetuarea, transmiterea informaţiei de natură geometrică)
A fi o persoană intuitivă înseamnă a folosi, la maxim, reperul interior.
Intuiţia apare, se dezvoltă, în lipsă de repere, în ...singurătate...Raţiunea apare...în grup. De aceea, de multe ori, cînd nu ştii  cum să acţionezi. (nu ai modelul care să-ţi asigure succesul), te bazezi pe…intuiţie.
Fiecare vedea cu alţi ochi aceeaşi realitate. Însă singura realitate, cea care relevă şablonul universal, mai grea de detectat şi care descrie complet tot ce există, este geometrodinamica elicoidală.

Despre religii
 Modificarea stării de conştiinţă, prin extinderea capacităţilor cognitive, se face folosind NUMAI  reperul interior.
Mecanismul empatic(reglat genetic), compasiunea noastră umană, arată cât de dezvoltate sunt aceste abilităţi interioare de a face  MARELE SALT AL CONŞTIINŢEI!

RELIGIILE ŞI-AU INTUIT PROPRIUL FINAL şi, atenţie, toate spun adevărul!!
Religia şi GENETICA aparţin unor ere distinct, ele nu pot exista foarte mult timp împreună, perioada de tranziţie (prin dizolvare) este scurtă si este… la final!

Legături între civilizaţii

Mesajele transmise de civilizaţii extraterestre există de-a lungul istoriei umanităţii, tentativele de contact au existat dar au eşuat.Transferul involuntar de tehnologie, ce ar fi putut dinamizaevoluţia umanităţii, dacă a existat, posibil să fi fost folosit pentru autodistrugere.
O modalitate de realizare a unui contact nedistructiv între civilizaţii este posibilă prin expunerea, la scara întregii omeniri, a punctului de plecare, construcţia Universului la nivel fundamental.
În acest moment are loc o transmitere, fără precedent, de informaţie fundamentală din zona civilizaţiilor avansate. Bombardarea cu astfel de informaţie se face simultan cu trecerea pământului, a sistemului nostru
solar, prin planul median galactic, în anul 2012, cât şi oprirea calendarului maya în a descrie civilizaţia, aşa spun cercetătorii acestor evenimente.
Cercurile din lanurile de grâu, cu forme „inexplicabile” şi „geometrii bizare” pot fi explicate prin geometria şi dinamica fundamentală a particulelor, a căror totalitate definesc Universul.
Ce şanse daţi unei civilizaţii mai avansate cu 5000 de ani, extraterestre, ce ar veni pe Terra cu scop de a ne „arăta” Universul în construcţie fundamentală? (ţineţi cont că instrumentele lor sunt accesibile astfel încât înformaţia poate fi de natură telepatică, aşa cum ochiul uman percepe înformaţia radiaţiei vizibile).

Civilizaţiile avansate aşteaptă să ne deblocăm propriorecepţia interioară (senzorul) pentru a ne transmite date esenţiale, prin intermediul tehnologiei, pe care le putem înţelege aşa cum trebuie.
Singura noastră şansă este aceea de a ne dezvolta capacitatea de a accesa acest tip de informaţie.
O primă fază este antrenarea mecanismului intuitiv. Făcând acest exerciţiu, Universul se va arăta dintr-o perspectivă incredibilă, nemaiîntâlnită până acum de civilizaţia umană.

Atata timp cat ti-ai impus ca limita de intelegere “divinitatea” , nu faci dacât un sabotaj involuntar al propriei constiinte. Intelegerea tuturor lucrurilor este dependenta de tine si pleaca de la aceasta perceptive a divinului, bu ca  punct de limita superioara ci ca un punct “0” dincolo de care vei descoperi adevaratul creator al Universului,  GEOMETRODINAMICA ELICOIDALA.


În continuare vă prezint şi unele din considerentele mele pe marginea lucrării „Fundamentul universului” - ca un amator în problemele de fizică şi spiritualitate  / psihologie / fenomene  PSI.

·        Proiectul reprezintă încercarea de a prezenta o teorie / ipoteza / viziune originală  de a construi un Univers virtual a cărui structură geometrică seamănă Universului real.
Metoda, demonstraţiile, traseul de lucru şi filtrele eliminatorii sunt de natură fizică sau geometrică, iar altele sunt  intuitive, apropiate de natura înconjurătoare.
·                    Cheia viziunii / teoriei / ipotezei proiectului său (în curs de finalizare) este  i n t u i ţ i a  pe care dezvoltă teorii existente la care adaugă idei  / ipoteze virtuale originale – dar neprobate -, majoritatea acestora dezvoltând  teorii moderne din fizică dar mai ales punând accentul pe teoriile  parapsihologiei, ezoterismului, spiritualităţii.

·                    Una din ideile sale de bază este aceea că în cercetarea ştiinţifică trebuie mai mult îmbinate şi interpretate fenomenele fizice prin manifestările şi dotările spirituale şi de conştiinţă  respectiv intuitive pentru susţinerea / determinarea unor ipoteze / proiecte. Multe din descoperiri de până acum s-au realizat prin observare  şi  intuind consecinţe ale fenomenelor observate şi determinate; apoi au fost dezvoltate şi consolidate prin calcule teoretice şi experimente. Mai mult, este de subliniat că apropierea ştiinţei de spiritualitate, de credinţa în „ceva” au fost răspicat susţinute de somităţile din fizică cum sunt: Einstein, Ed. Witten, St. Hawking, Werner Heisenberg.

·                    Pot lua în considerare a unor secvenţe / părţi din cele susţinute pentru că se încadrează în opinia mea exprimată cu mai mulţi ani în urmă şi anume:
Sunt convins că scepticii – cei care admit că există numai ce „se află pe masă, de mâncat şi de băut”, ce-i tangibil / pipăibil, măsurabil, cuantificabil, nu dau nare importanţă acestor noi paradigme – cum ar fi  teoria slingurilor – membranelor bine „armată” / documentată teoretic dar nevalidată de experimente - cu atât mai mult a altor ipoteze /teorii din cele prezentate.
Fiinţele au dotări / calităţi  fizice şi spirituale pe care încă nu le cunoaştem (îndeosebi pe cele spirituale)[ si ca, poate, acestea se vor dezvolta sau li se va permite sa se dezvolte atunci cand fiinta umana ajunge la un nivel corespunzator  scopului urmarit de cel/cei ce au creat acest complex organism = Universul.
Noi, cei profani şi novici în materie, trebuie să ne amintim că fără vizionari, fără savanţi cu intuiţie(!!!), inteligenţă, scormonitori şi neliniştiţi, am fi încă în stadiu de primitivism. În consecinţă, să fim convinşi că aceste epocale predicţii ale fizicienilor vor fi, într-un viitor previzibil, alte mari succese concrete cu efecte benefice pentru umanitate.
Cred  [ ar putea fi posibil dacă probează şi prezintă argumente ştiinţifice solide] că Daniel Preda poate face parte din grupul acestori vizionari, scormonitori şi neliniştiţi.

·        Există o interdependenţă / intercorelare / influenţă între caracteristicile fizice şi cele spirituale / psihice, de conştiinţă a fiinţei umane.
·        Noile descoperiri ştiinţifice de primă importanţă în domeniul fizicii în primul rând  şi de  aici - prin influenţa hotărâtoare pe care fizica a avut-o faţă de celelalte domenii – îndeosebi  în medicină, biologie, psihologie -, dau la o parte vălul / incertitudinea / prejudecăţile ce există în această corelaţie fizic / spiritual-conştiinţă.  D.  Preda susţine cu vehemenţă  [dar oare şi suficient fundamentat?] această interdependenţă  prin atribuirea  intuiţiei calitatea extraordinară de a determina / descoperi - prin credinţa fiecăruia din noi în calităţile noastre spirituale - realitatea, fundamentul universului.
·                    Nu am – de departe – pregătirea necesară să apreciez dacă cele expuse de autor au coerenţă ştiinţifică (dacă sunt silogisme şi nu sofisme).
·                    Este un autodidact în problemele de  fizica teoretică, deci, din „start” are un handicap în a fi crezut în ceea ce priveşte susţinerea de noi valenţe la paradigmele fizice unanim acceptate şi în măsura în care nu este susţinut de fizicieni consacraţi.
·                    Are predicţii vehement susţinute privind „sfârşitul lumii” – anul 2012 cînd rezultă că îşi propune să încheie proiectul, probabil contând şi pe o confirmare a ceea ce susţine. O verificare destul de apropiată ca dată pentru o teorie extrem de îndrăzneţă ( oare şi bine fundamentată??) .
·                    Proiectul este încă nefinalizat, este în derulare şi probabil, până la finalizarea sa va prezenta şi unele experimente care să confirme unele afirmaţii.
·                    Totuşi, în aceste condiţii în care proiectul este încă neterminat, o nedumerire legitimă este aceea legată de întrebarea: de ce nu expune lucrarea – chiar în faza „în derulare”  - unor fizicieni sau unor  colocvii / conferinţe ştiinţifice pentru a atrage atenţia fie şi numai a unei părţi a colectivităţii ştiinţifice, dând astfel  posibilitatea celor ce aderă la ideile sale /proiect  să contribuie cu  experienţa, cunoştiinţele, intuiţia şi chiar participarea efectivă. Acestea fiind , cred eu, pe deplin posibile, fără riscul de i se „subtiliza” patentul, ing Preda având dreptul de autor asigurat din partea autorităţii competente.
·                     Se încadrează în „falanga” celor ce dezvoltă teorii pe baza mecanicii cuantice şi aTeoriei Membranelor în domeniul / latura spirituală şi a capacităţişor extrasenzoriale ale omului -  cum ar fi Sitkin, Jan van Helsing, dr Eric Pearl, Stanislav Grof (Fondatorul psihologiei transpersonale), Fizicianul Alexandru Muşat, fiz.Hubert Reeves, prof dr Dumitru Constantin Dulcan, prof Masaru Emoto  ( Mesaje ascunse în apă), Dr. Ryke Geerd Hamer (Paradigma Medicala), GERMAN NEW MEDICINE® [Noua Medicină Germană]     S.N. Lazarev ( Sistemul autoreglării câmpurilor)  - dar pe alte coordonate: mai aproape de ezoterism decât alţii.
·                    Este o teorie / viziune care „culege” diferite fenomene / aspecte fizice disparate (multe neelucidate) şi le interpretează căutând să le dea explicaţia ce rezultă din ipoteza sa, cum ar fi : cercurile cu însemne perfect-geometrice dar cabalistice din lanuri de culturi de câmp şi simbolurile din diferitele civilizaţii şi culturi umane de-a lungul mileniilor. El le dă acestora o mare importanţă / semnificaţie / – şi le integrează într-o teorie [ce are la bază virtualul ]ce se vrea a fi coerentă; această parte a proiectului are ca fundament presupuneri / interpretări că aceste semne /simboluri sunt transmise civilizaţiei umane de entităţi care ne arată care sunt elementele pe care se fundamentează universul.
·                    Apare un pic exaltat în  aducerea ca argumente „solide” ale obiceiurilor româneşti (de ex căluşarii, însemnele ce însoţesc unele dansuri şi obiceiuri) pentru susţinerea faptului că ele fac parte din „zestrea” omenirii dată de alte entităţi pentru a ne arăta care este fundamentul universului.
·                    Printre argumentele sale – ce se vor a fi solide - figurează şi simplitatea mecanismelor ce stau la baza a tot ce-i în univers care mi se pare a fi în contradicţie cu extrem de complicatele şi complexele fenomene / relaţii / întrepătrunderi / corelări / influenţe reciproce ce  s-a constatat că există, mai ales în domeniul viului- al vieţii – al fiinţei umane. De ex mă refer la inhibarea programată în dezvoltare neuronilor şi a celor mai bune proteine înstadiul actual de dezvoltare al fiinţei umane sau existenţa neuronilor la unel păsări care depisteazp liniile magnetice ale Terrei în migraţia lor.
·                    N-am citit cu mare atenţie toate calculele / determinările ştiinţifice  scrise în lucrarea „Fundamentul universului” iar multe din susţineri mă depăşesc din punct de vedere al cunoştinţelor tehnice. Din câte am reţinut, nu figurează însă nicăieri în teoria sa cum a apărut universul, explicaţii privind cauzele care au determinat apariţia primei particule fundamentale (deocamdată virtuale) cu dimensiunea spaţială egală cu  lungimea Planck. Iar Daniel Preda susţine că, prin ipoteza sa TOTUL se explică. Nu ar fi o contradicţie ?!

·        Prin afirmaţiile că:

-      E.F.T. [Elicoida Fundamentală de Transfer] este totul, este construcţia Universului de la minus infinit la plus infinit;

-      E.F.T. construieşte tot Universul, nu uitaţi!

-      geometrodinamica elicoidală este singurul element ce caracterizează toate sistemele universului

-      geometrodinamica elicoidală este singurul element ce caracterizează toate sistemele universului,

-      este unicul punct dconvergenţă, de legătură.

-      elicoida fundamentală de transfer
şablonul de construcţie a tot ce există

autorul – cu o suficienţă ieşită din comun pentru cercetătorii-oameni de ştiinţă - dă soluţii prin care  poate  cunoaşte,  poate  explica TOT ce este în univers.
Aşi putea lua în considerare o serie de presupuneri /  elemente / ipoteze inedite, originale, cu legături îndrăzneţe privind universul şi fundamentul său, cu includerea spiritualităţii / conştiinţei în determinarea   realităţii.
În acelaşi timp însă, consider că  afirmaţiile de mai sus – bazate pe evaluări pornind de la construirea unui univers virtual sunt, cel puţin:

- O figură de stil;
- O formă cam bombastic - propagandistică pentru a spori interesul faţă de proiect;
- Mi se pare a nu avea coerenţă ştiinţifică;

Cred că aceste afirmaţii  exagerate sunt   puţin fondate pentru o lucrare ştiinţifică datorită cel puţin a următoarelor motive:

-      nu rezultă cum a apărut universul (punctual de plecare al proiectului este particula  fundamental Big-Bang);
 
-      de ce viul – viaţa se manifestă într-o aşa de mare diversificare şi mai ales într-un mod atât de complex;

-      de ce există în desfăşurarea  viului-vieţii elemente /mecanisme  /  factori care împiedică o mai bună dezvoltare a organismului uman ( de ex ADN uman împiedică formarea unor  proteine mai performante, cu  „parametrii calitativi optimi” permişi de structura globală a ADN-ului uman; unele enzime din corpul  uman  împiedică mărirea numărului de neuroni).

-      În ce constă legătura care în mod evident există între indivizii aceleaşi specii (plante, animale.

·                    Am remarcat unele similitudini -  aceeasi gandire / exprimare la S. Demetrescu [lucrarea intitulata “Din tainele vietii si ale universului”] si la D. Preda (Fundamentul universului).
Sa fie o coincidenta sa ambii au ca surse de inspiratie la lucrarile lor aceleasi "izvoare"?
de exemplu, ambii:

   - abordeaza, in fond, acelas subiect tratat cu posibilitatile perioadei in care au trait / traiesc fiecare;

   - fac trimiteri directe la "iluminati", la surse ezoterice;
         S.D. -  despre "comunicarile ce le-am primit de la marile lumini ceresti"),  si la altele asemenea din lucrarea sa "Din tainele vietii si ale universului";
         D.P. - scrie despre intuitie dar si de cresterea perceperii extrasenzoriale a celor care cred in ce scrie el.

  - impart semenii in doua categorii:
            = cei ce pot pricepe sau pricep ce scriu / sustin ei
            = cei ce lasa sa treaca pe langa ei "şansa" de a afla adevarul.

 - deci ambii se bazeaza mult pe ezoterism, chiar misticism / ocultism. SD este mistic  in totalitatea afirmatiilor despre spirit / suflet şi cu vocabularul adecvat anilor 1930; DP - apeland la ceea ce stiinta a descoperit in ultimul secol, inclusiv privind parapsihologia, ezoterismul  şi fenomenul parasenzorial - intuiţia - pe care unii îl şi caracterizează a fi al şaselea simţ. 

Si, in cele din urma, ma intreb care o fi fost mobilul fiecaruia, care a fost impulsul ce i-au determinat  sa faca cunoscut public  gandirea lor?
Interesante coincidente! Sau n-or fi coincidente?!  
Sorin 302


3 comentarii:

Anonim spunea...

Preda isi prezinta intuitiile si argumentele intr-o formula neomogena si dispersata si prin urmare obositoare. Cu atat mai de admirat este efortul dvs. de a-l citi, sintetiza si prezenta.
Felicitari pentru dvs. si rezerve pentru Preda.
Cu stima,
MM

Anonim spunea...

Cum naiba sa irosesti atata spatiu si timp ca sa faci o "recenzie" si sa "explici" inexplicabilul dlui Ing. (!!!) Dan Preda. Nu sunt decat niste elucubratii ale unei minti bolnave. A copiat lucruri corecte din diferite surse, dar fara nici o legatura intre ele, a intercalat pasaje in engleza ca sa-i prosteasca pe prosti, dupa care a inventat niste denumiri de sa-ti musti limba cand le pronunti si, in final, a denumit totul explicarea Universului fara matematica, doar crezandu-l pe cuvant.
Omul e dus rau de tot, cred ca si-a intrerupt tratamentul. Asta are nevoie urgenta de psihiatru nu de fizicieni.

Paul adrian

Aeleden spunea...

Din motive de rigurozitate, acest material nu trebuia pus aici. Nu l-am citit în întregime pt că nu am timp de pierdut şi evit cât pot să-mi umplu mintea cu tâmpenii, care nu au nici o logică, sunt incoerente şi fără fundament. Nu tu o ipoteză clară, nu tu un principiu, o lemă… ceva pe care să se construiască teoria, de care să ne putem agăţa şi noi cu minţile noastre slabe.
Dacă asta e teoria finală, atunci cu celelalte ce facem? Le aruncăm la coşul de gunoi? Vor muri matematicienii de foame, dacă lumea poate fi explicată fără numere şi fără ecuaţii, iar pe viitor e posibil ca sateliţii să fie puşi pe orbită cu praştia.
Particula postulată de Dan Preda nu poate exista, deoarece nu există nici o formă materială, care să nu aibă o cauză în ea însăşi. Deci diviziunea materiei merge la infinit, iar acea esenţă (infinit de subtilă) se abstrage din lucruri. Dacă n-ar fi aşa atunci abisurile (găurile) negre nu ar fi posibile în univers.
Dacă conştiinţa poate influenţa fenomenele e posibil ca realitatea să fie o simplă iluzie a conştiinţei. Prin formele modificate de conştiinţă apare posibilă modificarea acestei lumi iluzorii şi atunci fenomenele paranormale şi magia ar căpăta un sens. E tocmai ceea ce susţin şi unele doctrine spirituale, cum ar fi concepţia ZEN.
Cât priveşte acel tor bobinat, sunt sigur că are practicate găuri pe suportul de plastic (radiale spre centru) prin care este trecut firul de cupru, după care este înfăşurat în sens invers. Deci pe o jumătate din tor curentul are un sens, iar pe cealaltă jumătate are sens contrar şi evident că va genera câmpuri magnetice contrare. Ori, aşa nu se obţine un monopol magnetic, iar asta nu poate fi noutate ştiinţifică. Poate doar pentru cel care a conceput-o, fără a înţelege bine electrodinamica.
Când văd că asemenea aberaţii sunt prezentate şi de anumite televiziuni, mă întreb dacă nu cumva se face cu intenţie, fiind o modalitate de a îndobitocii lumea sau de a anula creativitatea tinerilor, care, ne-având discernământul format, vor crede că ştiinţa este o abureală fără logică, inventată de nişte idioţi.