vineri, 10 septembrie 2010

GAIA. Pământul ca făptură vie.Planeta Pământ este un organism viu, uriaş, populat de diferite specii de animale. La fel ca vasele de sânge care împânzesc corpul nostru, ea este ţesută într-o plasă de linii nevăzute. Naturalistul englez James Lovelock (NOTA) a formulat această teză în anul 1960, numind organismul viu pe care sistemul Pământ îl formează împreună cu toate făpturile sale GAIA. Această teorie a devenit baza unei politici alternative a mediului înconjurător.

Teoria lui Lovelock afirmă că viaţa de pe pământ formează o unitate cu mediul înconjurător. Natura şi omul sunt atât de strâns legaţi unul de altul, încât aparţin unui proces de evoluţie comun, care se reglementează de la sine.

Mulţi cercetători sunt convinşi că pe Terra sunt reţele invizibile de energie care ţes, ca o plasă, pământul şi care a fost sesizată de secole. Au fost descoperite şi hărţi cu aceste trasee. În Europa, de pldă, există puncte precise, aflate la mari distanţe, care formează linii drepte,triunghiuri, şi pentagoane. Asemenea zone au fost detectate în România, la Babele, spre exemplu, sau peştera Sf. Andrei în Dobrogea.
În zonele de intersecţie ale acestor „ţesături” energetice oamenii foarte sensibili sunt capabili să simtă energiile respective.

Acceptarea unităţii omului cu mediul său a dus la o nouă conştiinţă planetară, care militează pentru apărarea naturii, pentru noi domenii de dezvoltare cum ar fi o nouă arhitectură urbană, protecţia surselor de apă potabilă, promovarea unui turism prietenos cu natura. Mileniul trei ar fi, în această concepţie, cel al comunicării cu Gaia.dacă se întâmplă ca una din specii să vateme mediul aşa de mult încât pământul să devină nelocuibil pentru generaţiile viitoare, nu va putea rămâne în acest sisitem James Lovelock formulează aşa:„Ea va fi eliminată de Gaia”, iar cea mai ameninţată în sensul acesta este specia umană. Iar catastrofele produse în ultima vreme dovedesc că este adevărat. E suficient să ne amintim doar de Hiroşima, Cernobâl „reacţia” Terrei – Geia – la creşterea efectului de seră datorită poluării. (după Formula AS nr 935-sept 2010)

Aceste idei şi teoria lui J. Lovelock sunt până la un punct identice cu teoria sistemică a lui Fr. Capra dezvoltată în cartea „Momentul adevărului” . (vezi şi articolul postat pe blog în luna aprilie crt.)

NOTA: pentru a aprecia cele afirmate de James Lovelock, mai jos redau date din biografia sa, conform Wikipedia:

Born: 26 July 1919 (age 91) Letchworth, Hertfordshire, England, UK Residence England, UK Nationality British

Fields
Chemistry, Earth science Institutions Independent researcher


Alma mater
University of Manchester
London School of Hygiene & Tropical Medicine University of London Harvard Medical School

Known
for Electron capture detector
Gaia hypothesis

Notable awards
FRS, 1974
Tswett Medal, 1975 ACS, 1980 WMO Norbert Gerbier Prize, 1988 Dr A.H. Heineken Prize for the Environment, 1990 CBE, 1990 Volvo Environment Prize, 1996 CH, 2003 Wollaston Medal, 2006 Arne Naess Chair in Global Justice and the Environment, 2007
Trimiteți un comentariu