joi, 11 septembrie 2014

UMANITATEA: CUM PUTEM EVOLUA?OPTIUNI DE VIITOR
Ceea ce trăim în zilele noastre zbuciumate, mă determină să fiu convins că succesul unei evoluţii umane pe noi niveluri existenţialiste se poate realiza numai printr-o radicală schimbare de mentalitate, prin stabilirea şi practicarea unor înalte standarde morale la nivelul întregei societăţi omeneşti. Altfel, toate realizarile tehnice şi tehnologice sunt ineficiente pentru sporirea potenţialului societăţii. Deci opţiunile de viitor trebuie necondiţionat să aibe ca prioritate noi paradigme , viziuni şi concepţii, privind conştiinţa, mentalitatea, moralitatea.

CONŞTIINŢA, MENTALITATEA, MORALITATEA
În anii 60 a început şi se acutizează în continuare criza globală a civilizaţiei umane [deşi se remarcă tendinţa de atenuare a crizei economice]. Cauzele acestei crize, amploarea ei şi propuneri soluţii pentru depăşirea sa sunt evidenţiate de Fritjof Capra1 care consideră că această criză este globală din două puncte de vedere:
-             a cuprins toate domeniile de activitate, de la ştiinţă, economie, energie, mediu, sănătate, gândire, cultură, psihologie, medicină, chiar siguranţa planetei;
-              a cuprins întreg globul.
Drept cauză principală a crizei mondiale, F.Capra consideră a fi o percepţie, o viziune depăşită  a realităţii, a vieţii. El propune abordarea realităţii de pe poziţiile unei viziuni sistemice ca urmare a unei noi percepţii asupra realităţii.
Oamenii posedă conştiinţă;. Mulţi oameni utilizează termenul de conştiinţă cu sensul de  totalitate a raţiunii, cu numeroasele sale niveluri conştiente şi inconştiente. Mintea este un model de autoorganizare şi conştiinţa este o proprietate a mentaţiei la orice nivel, de la celulele individuale până la fiinţele umane. Conştiinţa este deci o proprietate a raţiunii.

Viziunea sistemică asupra raţiunii nu se limitează la organismele umane, ci poate fi extinsă la sistemele sociale şi ecologice; deci putem spune că grupurile de oameni, societăţile şi culturile posedă o raţiune colectivă şi, prin urmare, posedă o conştiinţă colectivă.
Ar trebi să realizăm faptul că mediul nu este numai viu, ci şi raţional, asemenea nouă. În ordinea stratificată a naturii, raţiunile indivizilor aparţinând speciei umane sunt înglobate în raţiunile mai cuprinzătoare ale sistemelor sociale şi ecologice, iar acestea sunt integrate în sistemul mental planetar – raţiunea fiinţei planetare Goia -  care la rândul său trebuie să facă parte dintr-un fel de raţiune universală sau cosmică.  
Realizările şi cercetările deosebite in diverse domenii de activitate privind Stadiul şi tendinţele de cunoaştere pe care le-am arătat  în parte  în articolele anterioare consider că pot fi fie inutile, fie de-a dreptul dăunătoare dacă omenirea nu rezolvă, în primă urgenţă, gravele probleme de moralitate şi conştiinţă. În paralel cu  obţinerea, realizarea tehnicii şi tehnologiei care să permită cunoaşterea cât mai completă a realităţii se impune revizuirea standardelor morale ale actualei civilizaţii umane în cadrul căreia grupuri din ce în ce mai mari şi mai organizate săvârşesc  atrocităţi abominabile asupra semenilor şi asupra mediului, asupra planetei.
E inadmisibil să avem dotări tehnice şi tehnologie de mare valoare – din care o mică parte a fost arătată în  / materialul / articolul postat anterior pe blog – dar să ne comportăm ca nişte sălbatici şi iresponsabili atât între noi cât şi  cu ecosistemele din care facem parte şi să distrugem / ucidem tot.
E imperios necesar ca cei care decid destinele miliardelor de oameni,  a milioanelor de miliarde de entităţi vii de pe planetă precum şi a planetei însăşi ca, odată cu  alocarea de mijloace şi resurse pentru perfecţionarea tehnicii şi tehnologiei  să rezolve criza morală prin care trece civilizaţia (?!?) noastră. Toboganul haosului moral în care suntem poate duce la extincţia civilizaţiei dacă nu se pune capăt atrocităţilor, intoleranţei religioase, acţiunilor de subjugare a ţărilor şi naţiunilor, de acapararea puterii fără limite, dacă nu se acţionează eficace pentru diminuarea la minim posibil a poluării şi nu se iau masuri drastice pentru eliminarea distrugerii echilibrelor precare ale ecosistemelor.
Aplicarea, punerea în funcţiune unor noi şi eficace paradigme în moralitate şi atitudine  e absolut necesară  şi pentru ca marile descoperiri, actuale şi cele ce se întrevăd şi vor deveni posibil de realizat  prin creşterea gradului de cunoaştere al realităţii şi posibilităţilor civilizaţiei umane,  să-şi atingă scopul de a fi instrumente pentru binele şi progresul omenirii. 
X X X

NOILE PARADIGME

Deşi, faţă de cunoştinţele de acum  50-100 de ani, nivelul actual de cunoştinţe este net / mult superior, cu realizări chiar uluitoare, ceea ce se cunoaşte în diverse  domenii  dovedeşte că în prezent savanţii, lumea ştiinţei de abia dă la o parte câte un colţ din vălurile necunoaşterii/ignoranţei. De remarcat că  imensa majoritate a celor 7,26 miliarde de oamenii suntem „tributari” obscurantismului, primitivi, semidocţi, refractari la ce înseamnă moralitate, corectitudine, altruism şi educaţie de înaltă calitate [ vezi sutele de mii de oameni ce mor în fiecare an de foame sau în conflicte din care multe inter- confesionale, intoleranţă religioasă în cadrul aceluiaş cult, lupta necruţătoare pentru putere – inclusiv resurse - şi îmbogăţirea prin orice mijloace, etc, etc; toate, în numele civilizaţiei (pah!)]
Printre noile PARADIGME este şi concepţia sistemică asupra vieţii, gândirii, conştiinţei şi evoluţiei  bazată pe conştientizarea interrelaţionării şi interdependenţei tuturor fenomenelor – fizice, biologice, psihologice, sociale şi culturale.
      Viziunea sistemică înseamnă formarea treptată a unei reţele de  concepte şi modele articulate între ele şi, în acelaşi timp, dezvoltarea organizaţiilor sociale corespunzătoare.
Ca orice alte fiinţe vii, noi aparţinem ecosistemelor şi, de asemenea, formăm propriile noastre sisiteme sociale.
Finalmente, la un nivel chiar şi mai cuprinzător, există biosfera, ecosistemul întregei noastre planete, ecosistem de care depinde integral supravieţuirea noastră. Studii recente de chimie şi microbiologie asupra biosferei şi a modului cum aceasta pare să regleze compoziţia chimică a aerului, au determinat apariţia ipotezei potrivit căreia planeta Pământ ca întreg este considerată ca fiind un singur organism viu. Întreaga materie vie de pe glob, împreună cu atmosfera, oceanele şi solul formează un sistem complex care prezintă toate modelele caracteristice ale autoorganizării.
Ar trebi să realizăm faptul că mediul nu este numai viu, ci şi raţional, asemenea nouă. În ordinea stratificată a naturii, raţiunile indivizilor aparţinând speciei umane sunt înglobate în raţiunile mai cuprinzătoare ale sisitemelor sociale şi ecologice, iar acestea sunt integrate în sistemul mental planetar – raţiunea fiinţei planetare Gaia -  care la rândul său trebuie să facă parte dintr-un fel de raţiune universală sau cosmică.
Cadrul concepţional al noii abordări sistemice nu este în nici un caz restricţionat de asocierea acestei raţiuni cosmice cu ideea tradiţională de Dumnezeu. Raţiunea universului – Divinitatea – este nimic altceva decât dinamica autoorganizatoare a întregului cosmos.

Viitorul umanităţii – păreri sumbre ale unor celebrii cercetători.
Evoluţia conştiinţei a avut ca rezultat nu numai Piramida lui Keops, Concertele Brandemburgice şi Teoria relativităţii ci şi arderea pe rug a vrăjitoarelor, Holocaustul şi bomba atomică de la Hiroşima. Se pare că noi am pierdut contactul cu realităţile vieţii şi am devenit singurele fiinţe care adeseori nu reuşesc să coopereze cu semenii lor şi uneori chiar îi ucid pe aceştia.
Futurologii sunt cei care se gândesc la viitorul civilizaţiei noastre şi caută soluţii pentru posibilele scenarii apocaliptice care ar putea trece specia umană în rând cu dinozaurii – printre speciile pierdute, dispărute definitiv, în urma unui cataclism. Sunt în discuţie pericole reale, pe care experţii de la Future of Humanity Institute, din cadrul Universităţii Oxford, le studiază cu maximă seriozitate. Anders Sandberg, de la Future of Humanity Institute din cadrul Universtăţii Oxford, a prezentat câteva din cele mai mari ameninţări pentru omenire.
1.                Războiul nuclear. Desigur, în cazul unui război nuclear vor fi sute de milioane de morţi, dar nu va dispărea întreaga specie umană. Ceea ce ar putea duce la dispariţia întregii omeniri este iarna nucleară, care ar urma după un asemenea conflict.
2.               Pandemia Virusurile care se găsesc în natură nu pot provoca o pandemie care să distrugă întreaga omenire. Oamenii ştiu acum să modifice aceste microorganisme şi le pot face mai periculoase, le pot transforma în arme biologice. Biotehnologia devine tot mai accesibilă, astfel încât unele grupări vor putea să creeze singure agenţi patogeni care să provoace o pandemie. Un caz concret este cel al sectei AUM, care a vrut să folosească arme biologice pentru a declanşa Apocalipsa.
3.                Inteligenţa artificială. Pentru că inteligenţa este cea care ne-a ajutat să evoluăm, este firesc ca oamenii de ştiinţă să caute soluţii pentru a folosi în continuare acest atuu. Este vorba de medicamente care ne-ar putea spori capacitatea cognitivă, sau chiar de forme de inteligenţă artificială care ne-ar putea fi de folos.
Există însă o problemă serioasă: entităţile inteligente ştiu foarte bine cum să-ţi atingă propriile scopuri, iar dacă aceste scopuri sunt greşite, atunci va urma un adevărat dezastru, precizează Sandberg. Este foarte posibil ca o formă superioară de inteligenţă să nu vrea să respecte regulile noastre morale sau pur şi simplu să nu le poată înţelege.
O superinteligenţă globală, care va întrece orice invenţie umană, vă putea dezvolta arme imposibil de combătut şi va putea controla piaţa financiară după cum doreşte.
Dacă pe termen scurt contează cine anume controlează inteligenţa artificială, pe viitor va conta dacă aceasta mai poate fi controlată în vreun fel.
Stephen Hawking declară, într-un articol publicat în The Independent, că experţii ar trebui să ţină cont de acest pericol şi să ia măsuri pentru ca oamenii să beneficieze de avantajele inteligenţei artificiale, eliminând însă riscurile.[sursa: The Independent]
4.              Nanotehnologia Nanotehnologia este domeniul în care s-au înregistrat cele mai mari progrese în ultimii ani şi, la fel ca în cazul biotehnologiei, cu cât ştiinţa este mai avansată cu atât este mai mare riscul de a se comite abuzuri. Pericolul real este că nanotehnologia poate ajuta la fabricarea foarte rapidă a armelor, care vor ajunge să fie pur şi simplu „printate”.
5.               Necunoscutul. Cu siguranţă, cel mai neplăcut gând este că undeva, acolo, există ceva necunoscut, care ne va fi fatal şi habar nu avem ce este sau cum ar putea fi oprit. Astfel, futurologii aduc în discuţie problema Marelui Filtru, a unei necunoscute care provoacă dispariţia marilor civilizaţii. Această necunoscută ar explica de ce nu am descoperit până acum civilizaţii extraterestre. O posibilă variantă e că acestea au dispărut, pentru că asta este poate soarta tuturor civilizaţiilor avansate.
În prezent, cea mai mare ameninţare pentru umanitate vine din partea unui potenţial război nuclear, adaugă Sandberg.[descopera.ro-iunie 2014]
Celebrul fizician Stephen Hawking.declara: "Vad mari pericole pentru rasa umana. In trecutul nu foarte indepartat, supravietuirea omenirii a fost pe muchie de cutit in nenumarate ocazii, Criza Rachetelor din Cuba, desfasurata in anul 1963, fiind doar un singur exemplu. Frecventa unor asemenea evenimente negative va creste in viitor, nu am nicio indoiala asupra acestui lucru. Avem nevoie de o judecata sanatoasa si de intelepciune daca vrem sa scapam cu bine din propriile capcane pe care ni le intindem." avertizeaza Hawking…. Populatia umana si ritmul necugetat al exploatarii resurelor Terrei creste exponential, alaturi de capacitatea tehnica de a schimba mediul ambiental in bine sau rau. Alegerea ne apartine. Problema este legata de codul nostru genetic care adaposteste instinctele noastre agresive si egoismul, pe care le-am folosit in trecut ca principale mijloace de supravietuire. "Dar, eu sunt un optimist din fire. Daca in viitorii 200 ani vom evita dezastrele care ne pun specia in pericol de disparitie, atunci vom putea coloniza spatiul. Daca suntem intr-adevar singurele fiinte inteligente din galaxie, atunci avem datoria de a supravietui.” [Surse: DailyMail şi pe site www.descopera.ro. ]
Eu mai adaug la aceste pericole care pot determina extinctia umanitatii şi  dezechilibre majore ale mediului care duc la fenomene naturale extreme, daunatoare vietii precum şi poluarea, incălzirea globala.  Dacă nu ne vine „mintea la cap”, şi omenirea nu stopează urgent agresiunea asupra naturii şi către ea însăşi, ne îndreptăm către dispariţia actualei umanităţi şi vom urma, probabil, soarta altor civilizaţii dispărute, posibil celei / celor anterioarea nouă,  sau a altor civilizaţii din alte părţi ale universului.
Dau numai un singur exemplu privind energia. Din datele înregistrate pe site http://www.worldometers.info/ro/ în ziua de 7 sept 2014 s-a consumat energie în valoare totală de 372 milioane de MWh din care din resurse regenerabile 71 MWh adică 19% din total şi din resurse neregenerabile 301,5 MWh adică 81 % din total consum.
Resursele neregenerabile ajung încă :
gaze naturale            - 14.333 zile ( 164 ani) – adică pentru 5,5 generaţii şi
cărbune                     - 150,975 zile (414 ani) – adică pentru 14 generaţii.
O asemenea risipă şi criminală nepăsare faţă de resurse neregenerabile se manifestă în timp ce,  energia solară ce a ajuns pe pământ in ziua luată în considerare a fost de 2,802 miliarde de MWH, iar  energia consumată regenerabilă [cea solară, cea provenită din apă (cursuri de apă şi mareea oceanelor) şi cea provenită din forţa eoliană (vânt) a contituit deabia 19% din total energie consumtă pe o zi (7 sept 2014)!!?? Câtă inconştienţă, imbecilitate şi lipsă de grijă din partea a conducătorilor planetei pentru viitoarele generaţii în următoarele 2 – 4 secole. Aceşti Conducători” permit şi chiar  determină consumul  fără discernământ ale rezervelor sărace de cărbune, petrol şi gaze naturale  ale planetei, când sunt la îndemână resurse energetice practic inepuizabile pe care ecosistemul planetar şi al sistemului solar ni-l pun gratis la dispoziţie!!Ba, mai mult, sunt părtaşi la eliminarea descoperirilor / invenţiilor privind folosirea resurselor regenerabile de energie: exeplul cel mai la îndemână este distrugerea cercetărilor şi realizărilor privind milloacelor de transport pe bază de energie electrică şi solară.
                                            X     X     X
Majoritatea postărilor pe blog au avut ca subiect omul-umanitatea, evoluţia acestora şi descoperirile ştiinţifice care permit ipoteze privind devenirea noastră, ce opţiuni de viitor se întrevăd.
Acestor probleme se circumscriu şi abordările din ultimilr  patru „episoade” postate pe blog referitoare la UMANITATE:
·         CARE ESTE OBÂRŞIA NOASTRĂ ? DE UNDE PROVENIM ?
·         CINE SUNTEM ?   Organismul uman - sistem integrat
·         ÎNCOTRO NE ÎNDREPTĂM ? CE DEVENIM ?     
·         CUM PUTEM EVOLUA?  

Consider că  marile teme şi domenii de lămurit, dezbătut,studiat şi  rezolvat  se referă la problematica CE DEVENIM ? OPTIUNI DE VIITOR, pentru a determina mai bine şi mai complet cadrul în care umanitatea se dezvoltă şi, mai ales, de aflat cum să ne integrăm în  multitudinea de forme de viaţă ce le cunoaştem [sau/şi cele ce există dar pe care încă nu le-am descoperit]. Cum să  folosim cunoştinţele căpătate şi descoperirile pe care savanţii le vor mai face pentru evoluţia noastră şi să alegem drumul pentru integrare în ansamblul universal (multiversal) al sistemelor, al organismelor, al viului – vieţii, al energiei. Şi, dacă există [în această dimensiune sau pe un alt plan existenţial posibil de abordat de umanitate], în ansamblul  entităţilor / formelor inteligente.
Nota: textele scrise cu fonturi albastre reprezintă opiniile mele.

Surse:
- Fizician Fritjof Capra - Momentul adevărului ştiinţă, societate şi noua cultură;
-          1 Fritjof Capra (n. 1 februarie 1939) este  de origine  austriac,  fizician american, teoretician de sisteme, precum şi autor de bestselleruri internaţionale, cum ar fi The Tao of Physics (1975) şi The Turning Point (1982)
-          Nascut in Viena, Austria, Capra a obtinut un doctorat în fizica teoretică de la Universitatea din Viena în 1966. El a făcut  cercetare privind fizica particulelor şi Teoria sistemelor şi a scris cărţi populare cu privire la implicaţiile ştiinţei, în special în The Tao of Physics, Subtitrate O explorare paralelă între fizica modernă  şi misticismul de Est. The Tao of Physics face o afirmaţie conform căreia fizica şi metafizica - ambele  conduc inexorabil la aceleaşi cunoştinţe.  El vorbeşte fluent  limbile germană, engleză, franceză şi italiană. Fritjof Capra este   director fondator al Center for Ecoliteracy situat in Berkeley, California, care promovează ecologia şi sistemele de gândire în învăţământul primar şi secundar. (după Wikipedia)
-           
- Renato Zamfir Ipoteza paleoastronautică (Terra incognita) (are o bibliografie selectivă de 131 de lucrări – de la Platon la Segan)

- Fizician.St. Hawking – O mai scurtă istorie a timpului şi  Marele Plan
- descoperă.ro;
- Wikipedia

Niciun comentariu: