marți, 9 februarie 2010

CIVILIZAŢIILE UMANE. Prima civilizaţie de pe Terra.


Etape cronologice ale apariţiei şi dezvoltării omului şi a civilizaţiei umane.

Din studiile efectuate asupra civilizaţiilor umane, acestea se pot cataloga în două mari categorii:

I. Civilizaţii dovedite prin dovezi materiale cum sunt: descoperiri arheologice, cercetări, texte [inclusiv cele ale Vechiului Testament (VT), mituri, legende, texte religioase].

Dintre acestea menţionez civilizaţiile: sumeriană, egipteană, indo-europeană, asiro-babiloniană, mayaşă, semitică, elenă /grecească, romană.

II. Civilizaţii amintite în mituri şi legende, fără dovezi materiale.

- Dintre acestea menţionez:

- Atlanţii / Atlantida – nelocalizată;

- Cultura gigantă masma - populaţie terestră antediluviană din munţii Anzi;

- giganţi numiţi huanci cu o vechime de cel puţin 10 milenii - nelocalizaţi;

- Hyperboreienii – în nordul Europei, în ţinuturile arctice;

- protocivilizaţiile Lemuria şi Mu precum şi Gondwana sau AntarcticaPreominizi.


Strămoşii omului sunt plasaţi în Africa urmă cu aproape 25 de milioane de ani.

Trecerea de la maimuţă la om s-a făcut acum 14 milioane de ani.

Peste alţi 11 milioane de ani, maimuţa umanoidă este demnă de a fi numită homo.


Homo.


Australopitecul a fost localizat în Africa cu cca 2 milioane de ani în urmă.

Homo Erectus – i s-a stabilit apariţia cu un milion de ani în urmă.

Omul de Neanderthal – omul primitiv a apărut cu 100.000 de ani în urmă.

Homo Sapiens a apărut cu 35.000 de ani în urmă; de menţionat că civilizaţia Cro-Magnon aparţinând omului Sapiens este mult diferită de epoca neanderthaliană.Se pare că aici intervine „o falie”, o mare discrepanţă în evoluţia omului în sensul unei extrem de rapide dar şi semnificative îmbunătăţiri / sporiri ale calităţilor lui Homo Sapiens faţă de Homo Neanderthaliensis (capătă vaste cunoştinţe pentru folosirea mediului, inteligenţă, creativitate, morală).În versiunea lui Sitchin privind originea şi evoluţia umanităţii, cronologia evenimentelor începe cu 443.000 de ani în urmă cu sosirea nefilimilor (cei trimişi pe Pământ de pe cea de a 12-a Planetă) şi care au plecat în jurul anului 13.000 î. Ch. El susţine că în jurul anului 300.000 î. Ch. aceşti nefilimi au creat Muncitorul Primitiv, că omul de Neanderthal a dispărut în jurul anului 35.000 î. Ch. datorită condiţiilor climaterice şi că a rămas Omul de Cro-Magnon din Orientul Apropiat (urmaşul lui Homo Sapiens El susţine – şi arată detailat în cartea „A 12-a Planetă” - că sunt numeroase probe arheologice, antropologice, texte cu înscrisuri ale autorităţii vremurilor, multe alte dovezi materiale care sunt confirmate de mituri şi legende, dar şi de texte religioase - mai ales de Vechiul Testament (VT) ce indică existenţa extratereştrilor care au conceput şi făcut Muncitorul Primitiv-homo sapiens.


Intervenţia extratereştrilor în evoluţia umanităţii este susţinută de Z Sitchin în cartea „A 12-a Planetă” cât şi de Renato Zamfir în cartea „Ipoteza paleoastronautică-Terra incognita”; cele două teorii nu se contrazic, numai că punctează unele aspecte în mod diferit şi plasează intervenţia extratereştrilor în perioade diferite.

* * *

Civilizaţiile umane preistorice şi protoistorice sunt puţin cunoscute – necunoscute – enigmatice.

PREISTÓRIE s.f. 1. Perioadă din istoria omenirii de la originea omului până la apariţia primelor documente scrise. 2. Parte a istoriei care studiază preistoria (1). [Pr.: pre-is-] - Din fr. préhistoire. Sursa: DEX '98

PROTOISTÓRIE s.f. Perioadă intermediară între preistorie şi istorie, corespunzând epocii fierului. [Pr.: -to-is-] - Din fr. protohistoire (după istorie). Sursa: DEX '98


În trecutul preistoric al omenirii au existat civilizaţii dezvoltate în toate regiunile Terrei. Unele dintre acestea sunt evocate fie în legende, mituri, scrieri şi texte religioase ulterioare acestor civilizaţii ce descriu evenimentele, fie pe cale orală.

Alte epoci din evoluţia umanităţii rezultă că au existat din documente, înscrisuri originale din periadele respective ce dăinuie până în zilele noastre precum/mai ales din cercetări şi descoperiri arheologice.


Din această categorie, cele trei mari civilizaţii umane au fost:

- prima civilizaţie – Sumer, în jurul anilor 3800 î.Ch. în Mesopotamia inferioară;

- civilizaţia egipteană ce a apărut în jurul anilor 3200 î.Ch. în valea Nilului - deci cu aproape jumătate de mileniu după civilizaţia sumeriană;

- civilizaţia indo – europeană – în valea Indului (Asia de sud) ce a apărut cu circa o mie de ani după înflorirea civilizaţiei sumeriene.

Civilizaţiile din zona Nilului şi cea din regiunea Indului nu numai că erau legate de cea sumeriană, ci, de fapt, ambele îşi aveau leagănul în Sumer, aşa cum atestă textele antice precum şi descoperirile arheologice, susţine Z. Sitchin.


CIVILIZAŢIILE UMANE


Fizicianul Fritjof Capra susţine şi argumentează că civilizaţiile umane au urmat un acelaşi model numit de provocare şi reacţie în naşterea, dezvoltarea şi decăderea lor. Au avut un proces de fluctuaţie care este o parte fundamentală a dinamicii universului aşa cum rezultă dintr-o analiză comparativă a evoluţiei unor importante civilizaţii di jurul Mediteranei: Sumeriană-akkadiană, Egipteană, Egee, Elenistă, Siriană, Islamică, Occidentală, Ortodoxă.

Ideia unui ritm fundamental universal a fost exprimată de numeroşi filozofi ai timpurilor moderne cum sunt Sain Simon, Herbert Spencer, Hegel.

Acestor civilizaţii pre şi proto istorice le-aşi atribui unele caracteristici comune cum ar fi:

- Existenţa unor cunoştinţe şi unele realizări deosebite, mult peste nivelul informaţional presupus a exista la vremea respectivă;

- Cunoaşterea şi practicarea noţiunilor/cunoştinţelor de matematică dar mai ales de astromomie deosebit de avansate, prin cunoaşterea astrelor, a sistemului solar, etc cu detalii pe care oamenii de ştiinţă le-au aflat numai începând din sec XVIII;

- Înscrisuri originale ce conţin succesiunea evenimentelor privind originea şi existenţa omenirii foarte asemănătoare la toate aceste civilizaţii ce au existat aproape concomitent în părţi diferite ale globului, fără nici o legătură între ele;

- Descrierea prin desene rupestre, texte, tradiţii orale a evenimentelor - toate axate pe zei veniţi din cer, care de foc, legături ale unor extra-pământeni cu băştinaşi, transmiterea de către aceşti zei nepământeni de informaţii către locuitorii din zona respectivă, dar şi existenţa, până în zilele istorice de monumente, terase(de la Baalbek-de ex), statui;

Locul de naştere al civilizaţiei umane se pare a fi Orientul Apropiat.

De-alungul mileniilor, omul a evoluat intr-un ritm lent; din punct de vedere al ocupaţiilor principale, etapele s-ar putea caracteriza astfel prin remarca că în anii 11.000 î.Ch omul a fost vânătorul nomad primitiv iar în anii 7.400 î. Ch - agricultor, olar.Civilizaţia SUMERIANĂ.


În jurul anilor 4000 - 3.800 î. Ch. a intervenit o diversificare a preocupărilor sale: constructor, inginer, matematician, astronom, prelucrător de metale, muzician, judecător, medic, scriitor, bibliotecar, preot.

În jurul acestui an şi-a început existenţa această primă civilizaţie umană. Apariţia civilizaţiei sumeriene a fost bruscă, neaşteptată. Nu se cunoaşte cum a apărut, de unde a venit.

A apărut în Mesopotamia, în spaţiul dintre Tigru şi Eufrat. [Primul vas de lut a fost descoperit şi s-a constatat prin metode ştiinţifice a fi fost realizat în mileniul IV î. Ch].

Au avut limbă scrisă [prima limbă scrisă este limba sumeriană]

Locuitorii posedau cunoştinţe-noţiuni de matematică, fizică, astronomie / astrologie, chimie şi medicină. Nu se cunosc nici originea lor şi nici cum au dispărut.

Civilizaţia sumeriană a fost foarte dezvoltată iar realizările lor - descoperite în numeroase şantiere şi cercetări arheologice - au fost consemnate în celebrele tăbliţe sumeriene.

Pe baza planurilor şi instrucţiunilor date de „Zei” – confirmate de înscrisurile doveditoare descoperite de arheologi şi descifrate din limba sumeriană de specialişti (scriu Sitchin şi J. Van Helsing), sumerienii :

- Au construit monumente, temple, zigurate [ turnuri înalte de observaţie şi apărare] cu materiale de construcţii deosebite şi foarte rezistente;

- Ar trebui creditaţi cu inventarea tiparului: au folosit tipare ale unor semne pictografice precum şi sigiliile cilindrice pentru scrierea tăbliţelor de lut;

- Consemnau toate activităţile prin scribi în scrierea cuneiformă pe tăbliţe de lut;

- Au folosit un sistem matematic cu baza 60 (hexagonal) pentru determinarea greutăţilor, distanţelor, unghiurilor (ei au stabilit că cercul are 3600 );

- Au avut cunoştinţe astronomice de o uluitoare complexitate pentru acele vremuri. Practicau intens metalurgia – prelucrarea şi folosirea metalelor;

- Utilizau tehnologic produsele de petrol pentru obţinerea energiei necesare prelucrării minereurilor şi combinării metalelor;

- Practicau medicina inclusiv operaţii pe creier;

- Aveau o vastă reţea de irigaţii şi de transport – îndeosebi pe apă.

- Aveau cod de legi, biblioteci, parlament, sisitem juridic;

- Aveau opere de artă şi artă interpretativă.


Unele detalii privind cunoştinţele astronomice


Au întocmit calendare şi hărţi astronomice. Printre multe altele, în tăbliţele de scris sumeriene există relatări privind sistemul nostru solar, modul cum acesta s-a format şi a evoluat precum şi despre evoluţia omului pe pământ. „Harta stelelor VA/243” de la muzeul Pergamon din Berlin reprezintă sistemul nostru solar aşa cum este cunoscut astăzi (deci inclusiv cu planetele Uranus, Neptun şi Pluto) şi a fost reprezentată la scară pe cilindrii de argilă de către astronomii din antichitate.

O tăbliţă sumeriană aflată în Muzeul oraşului Berlin (VAT.7847) începe lista zodiacală cu zodia Leului – ceea ce duce înapoi editarea calendarului în jurul anului 10.000 î. Ch. ceea ce demonstrează că cel puţin un calendar sumerian a fost întocmit pornind de la poziţia astrelor din jurul anului 11.000 î. Ch. – când omul de abia începuse să are pământul ! deci sumerienii cunoşteau procesul de p r e c e s i e respectiv aveau cunoştinţe despre Marele An care are 25.920 de ani tereştri.

Pe un sigiliu acodian din mileniul III î. Ch. este reprezentarea sistemului nostru solar cu 12 planete, deci inclusiv cu planetele pe care ştiinţa umană le-a descoperit în sec XVIII – XIX d. Ch., cu Luna ca planetă, dar şi cu planeta lui Marduk de pe care au venit nifilimii pe Pământ. Este evident că sumerienii nu aveau cum să cunoască singuri aceste adevăruri, după cum este sigur că multe din aceste cunoştinţe le erau inutile dar erau vitale pentru nefilimi care călătoreau între astre – erau astronauţi!

După J. van Helsing şi Z.Sitchn, ştiinţa datează începutul culturii sumeriene între anii 4000 – 3800 î.Hr.

După Daniel Schmidt, Sumerienii au locuit în Mesopotamia şi se presupune că au existat între anii 3000 – 1000 î.Hr.

Existenţa unei civilizaţii deosebit de evoluate, dezvoltate este demonstrată de numeroasele descoperiri arheologice care confirmă realitatea istorică a folosirii de tehnici de construcţie şi a unor materiale ce au fost posibile numai prin transfer de informaţii de la extratereştrii – susţine Sitchin. Numeroasele dovezi materiale sunt confirmate de la fel de numeroasele similitudini ce există între realităţile istorice şi scrierile din VT.

Au existat unele civilizaţii care, se pare – şi, oricum, Z. Sitchin susţine şi documentează – au fost consecutive şi au „moştenit” multe caracteristici ale civilizaţiei din Sumer cum ar fi:


- Civilizaţia egipteană - în jurul anului 3200 î. Ch. , la o jumătate de mileniu după civilizaţia sumeriană şi-a făcut apariţia statul, regatul şi civilizaţia şi în valea Nilului – ceea ce acondus în timp la marea civilizaţie egipteană (pag 438). Sunt texte în limba egipteană şi în alte două limbi din care rezultă că dinastiile de conducători provin din anul 3100 î. Ch. Se pare că civilizaţia egipteană a preluat o bună parte din realizările civiliz. Sumeriene.

- Civilizaţia asiro-babiloniană - 1900 î. Ch. în Mesopotamia amintită şi în VT, cu un limbaj comun acadian ce este prima limbă semitică cunoscută. Anterior civilizaţiei asiro-babiloniană a existat civilizaţia acadiană. Scrierile studiate au arătat că limba acadiană era plină de cuvinte împrumutate. În unele texte se scrie de limba lui Sumer- limba sumeriană.

Au fost regi ai Sumerului şi ai Acadului.


- Civilizaţia semitică (izraeliană) - 900 î. Ch. în Mesopotamia


- Civilizaţia grecească - 1000 î. Ch. în Europa este o civilizaţie continuatoare, nu precursoare, ce a avut maturitatea în sec V – IV î. Ch.

Surse:

Zacherias Sitchin – A 12-a planetă

Jan van Helsing - Să nu atingi această carte

Renato Zamfir – Ipoteza paleoastronautică

Daniel Schmidt - Enigme ale civilizaţiilor dispărute

Kernbach – Enigmele miturilor astrale


Un comentariu:

Mariana spunea...

O compilatie reusita si o sinteza sugestiva. Chiar daca nu crezi in interventia unor civilizatii ex-terestre in dezvoltarea si evolutia omului, in fata unor asemenea dovezi, nu poti sa nu ai multe semne de intrebare!