duminică, 24 august 2014

UMANITATEA: ÎNCOTRO NE ÎNDREPTĂM ? CE DEVENIM ?Stadiul şi tendinţele de cunoaştere.
Din observaţiile privind realizările recente din variatele  domenii ale activităţii umane, îmi apare cu pregnanţă ideea că omenirea este la începutul cunoaşterii a ce există în această lume, în acest Univers. Societatea umană de abia descoperă puzderiile de informaţii ce există [să nu uităm că suntem „bombardaţi”  de 400 miliarde biţi de informaţie / secundă iar creierul poate prelucra 2000 biţi informaţie / secundă!!]. Folosirea acestor informaţii este minimă, mediul microcosmic şi macrocosmic în care omenirea se dezvoltă şi interacţionează cu alte entităţi precum şi capabilităţile/posibilităţile sunt foarte puţin cunoscute şi valorificate.
Capabilităţile pe care le avem la dispoziţie [dar fie le ignorăm, fie nu suntem capabili să le valorificăm, fie chiar le distrugem] ne-ar da posibilitatea unui progres fulminant al civilizaţiei, inclusiv să constatăm:
-                   dacă există un sistem universal al viului-vieţii în Cosmos;
-                   dacă facem parte sau nu dintr-un sistem coerent al vieţii în Univers;
-                   dacă suntem sau nu o verigă în lanţul entităţilor inteligente din Cosmos.
Şi dacă răspunsul la aceste trei probleme majore ale umanităţii este da, cum să evoluăm pentru a ne  integra, pentru a ne situa pe o treaptă, pe un plan, într-o dimensiune  existenţiale mult superioare .
Şi dacă nu, care este scopul nostru pe Terra? (să fie, numai o evoluţie ”particulară” – consecinţă a întrunirii condiţiilor speciale creiate, de-a-lungul timpului, numai pe această planetă?)
Eu sper că este  DA! la toate cele trei posibilităţi scrise mai sus şi de aceea dezvolt subiectele, temele de mai jos.

DOMENII DE EVOLUŢIE A UMANITĂŢII.
Sunt extrem de multe necunoscute care, elucidate, ar constitui tot atâtea căi, condiţii  esenţiale  pentru creierea unei societăţi „superior dezvoltate”, de evoluţie a umanităţii, sporirea capabilităţilor ale  viului – vieţii, ale omului şi valorificarea acestora.
Activităţile ştiinţifice şi rezultatele concrete obţinute în diverse domenii au  stabilit, prin acceptarea unanimă ale savanţilor, noi paradigme în toate domeniile cercetate dar şi care  transced graniţele disciplinare şi conceptuale, cum este, de exemplu, interrelaţionarea şi interdependenţa tuturor fenomenelor – fizice, biologice, psihologice, sociale şi culturale.
În prezent se pare că s-au conturat direcţiile în care lumea ştiinţifică acţionează şi găseşte soluţii pentru evoluţia civilizaţiei umane; printre temele rezolvate sau în curs de rezolvare, menţionez:
In BIOLOGIE
-   patternul [modelul]; memoria şi conştiinţa colectivă; intuiţia; despre rezervorul cortical , memoria ancestrală [despre care acum ştim cu siguranţă numai că există instincte, reflexe];
-   puterea gândului - gândul ca mijloc de biocomunicaţii; gândul ca limbaj universal; citirea gândurilor; traducerea în cuvinte a impulsurilor generate de gânduri; realizarea unei „conversaţii corecte” cu ajutorul implanturilor cerebrale (dr. Brumberg- Universitatea  Boston ), fotografierea amintirilor;
-                  multe din funcţionalităţile organismelor, din potenţele creierului,  ADN şi ale enzimelor şi hormonilor sunt fie neînţelese, fie nevalorificate, fie nedescoperite. Cum pot fi valorificate aceste capabilităţi.

-   inhibitori de dezvoltare a organismului uman - proteine mai bune; mărirea numărului de neuroni.
-   neuroni specializaţi pentru punerea în evidenţă şi vizualizarea câmpului magnetic al pământului la păsările migratoare
-   efectul Kirlian; aura;
-   interacţiunea dintre om-plante-animale;
-   ADN [ADN este un tot din care fiecare parte de moleculă reprezintă întregul. ADN-ul uman- inhibitor  intenţionat ca organismul să producă cele mai bune proteine posibile, structura electronică a ADN-ului , existenşa de ADN neuman  la 60 mil de locuitori ai Terrei, celule umane pot fi reprogramate în celule stem reactivate direct în ADN-ul celulei adulte originare];
-                  Influenţe ale structurilor  din univers asupra fiinţei umane;
-                  construcţia deosebit de complexă a structurii  organismului unei fiinţe - fizic, mental, spiritual [ cărei încă nu i s-a descoperit toate posibilităţile], nenecesară la solicitările actuale; pentru ce fel de „existenţă” a fost proiectată?
-                  Studierea formelor de viaţă necunoscute care stăpânesc Pământul: microorganismele care constituie aşa zisa materia neagră microbiană de care sunt cele mai abundente forme de viaţă de pe Terra, constituind 60% din biomasa terestră. Şi totuşi, abia 1% din această fantastică bogăţie de specii de vieţuitoare este cunoscută oamenilor de ştiinţă – puţinele specii care pot fi cultivate în laborator. Celelalte – imensa majoritate, adică – alcătuiesc o uriaşă enigmă vie. Ansamblul de microorganisme aproape necunoscute  domină aproape toate ecosistemele planetei. Viaţa pe Pământ, aşa cum o cunoaştem noi, n-ar fi posibilă fără microorganisme, afirmă Christian Rinke, unul dintre cercetătorii care studiază cel mai intens aceste forme de viaţă. Trăim cu adevărat într-o lume stăpânită de aceste forme de viaţă. Noi n-am putea trăi fără ele, dar ele s-ar descurca de minune fără noi.  Trăiesc în fel de fel de medii de viaţă, pe crestele munţilor şi în nisipul deşertului, în reactoarele nucleare, în organismul uman şi în adâncul pământului, unele în apele freatice, altele încă mai adânc, sub scoarţa terestră[ acestea din urmă folosesc metanul drept sursă de energie. [ Descopera.ro  -  Ştiinţă –[ 10.07.2014]

In MEDICINA

-         cunoaşterea structurii corpului uman şi al fiinţelor; de ex. savanţii descifrează unul dintre marile mistere ale minţii umane. Oamenii de ştiinţă au descoperit, pentru prima dată, cum se formează amintirile la nivel celular: amintirile episodice sunt stocate de creier într-o regiune numită hipocamp, fiecare amintire fiind depozitată într-un anumit grup de celule.

Descoperirea bazelor neuronale ale memoriei umane ar putea ajuta, în viitor, la crearea unor noi tratamente împotriva bolilor

                  care afectează memoria, precum maladia Alzheimer sau epilepsia. Rezultatele au fost publicate în jurnalul PNAS.[sursa: ziare.ro]

-                  interacţiunea dintre corpul fizic şi cel energetic;
-                  prevenirea şi remedierea bolilor din stadiul de făt;
-                  celule stem – înlocuirea organelor, membrelor, ţesuturilor;
-                  sporirea duratei de viaţă până la 1-300 de ani şi mai mult;
-                  omul bionic - construit în totalitate din părţi sintetice ale corpului uman,  organe artificiale şi cu inteligenţă artificială ;
-                  Clonarea - procesul de creare a unei copii identice. În biologie clonarea s-a realizat crearea de copii ale fragmentelor de ADN (clonare moleculară), celulelor (clonare celulară) sau a organismelor. Termenul include și modul de reproducere asexuată.
-                  „construirea” prin folosirea matricelor 4G de organe umane din materiale perfect asimilabile de corpul omenesc care sa substituie cu mare succes organele nefunctionale, deteriorate, înlăturate din organismul uman crestere de noi celule umane, tesuturi si organe. Se folosesc  imprimante cu jet de cerneală în care celulele înlocuiesc cerneala; strat cu strat, un obiect 3D poate fi tipărit în 40 de minute, cum afost cazul unei bucăţi de os implantat la un pacient real. Se definitivează noi imprimante 3D ce pot fi funcţionale în cazul în care un scaner ar crea mai întâi o hartă în relief a rănii unui pacient și apoi  imprimarea se va face direct pe pacient pentru a construi straturi de tesut regenerat. Ideile pentru utilizarea tehnologiei pentru imprimare 3D sunt, dupa cum se pare, nelimitate.  Un start-up din San Diego a reușit  să printeze un ficat. Organul a fost realizat folosind straturi de celule care se regăsesc și într-un organ uman. [Surse: healthgrades.com;TED; Principii de medicina regenerativa; SfatulMedicului.ro; yahoo!.news - paytech.ro]  

abordarea corespunzătoare holistică a sănătăţii şi vindecării;


In MECANICA - FIZICA  
-                  ce se întâmplă cu cantitatea imensă de informaţii ce ne înconjoară permanent (de 400 de miliarde biţi-informaţie pe secundă) faţă de numai 2000 biţi informaţie/sec de care suntem conştienţi; când şi cum vom fi în măsură să percepem din informaţiile ce acum reprezintă „necunoscutul”?

-Găsirea legilor fundamentale ale naturii ( „visul de aur” al lui Stephen Hawking, expus în cartea „O mai scurtă istorie a timpului” cap 3 şi 11) prin găsirea unei teorii complete, coerentă şi unificată, care să includă cel două teorii parţiale fundamentale: teoria generală a relativităţii şi mecanica cuantică ceea ce ar însemna  deci unificarea fizicii [ existenţa unei teorii complete este exclusă de o parte a oamenilor de ştiinţă, anume de acei care susţin teoria incompletitudinii „construită” de matematicianul Kurt Godel şi care, în esenţă susţine că „ orice poate fi circumcis nu se poate explica fără referire la ceva în afara cercului, acel ceva trbuie asumat dar nu poate fi dovedit.”];
-particule elementare (unele bănuite, altele presupus a exista, altele pe cale a li se evidenţia existenţa prin experimente)de ex. gravitonul; bosonul Higgs;
-viteze mai mari de 300.000 km/sec [vit luminii]- Cercetatorii de la NASA sunt in curs de creare a unui motor warp, care ar putea permite navelor spatiale sa ajunga la stele mai repede decat viteza cu care calatoreste lumina.
Dr. Harold White, un fizician de la Centrul Spatial Johnson de la NASA, conduce cercetarile care au drept tinta atingerea vitezei superluminice
. Rezolvarea acestei mari probleme ar deschide calea găsirii de soluţii pentru  călătoria în timp.
             
călătoria în timp


-         teleportarea - Cercetătorii de la Institutul de Nanoştiinţă Kavli din cadrul Universităţii de Tehnologie din Delft, Olanda, anunţă reuşita unui experiment care părea imposibil. Ei au teleportat atomi pe o distanţă de 3 metri. Această performanţă incredibilă sugerează că pe viitor chiar şi obiectele mari ar putea fi fi teleportate, inclusiv oamenii.[descopera.ro]
-folosirea surselor de energie regenerabile, inclusiv cele ale organismelor.
-Cercetarea [şi, de ce nu, folosirea] energiei şi materiei negre (care reprezintă 90-95% din tot ce există în univers), a neutrinilor.

In PSIHOLOGIE- PARAPSIHOLOGIE
-         Acest domeniu cuprinde şi  psihotronica - disciplină biofizică care se ocupă cu studiul interacțiunilor la distanță între diferiți subiecți senzitivi, între aceștia și obiecte materiale sau alte organisme vii (al căror obiecte de studiu sunt considerate de multe cercuri ştiinţifice ca fiind o sursă de şarlatanie) cum sunt:  armele psihotronice, care să poată controla şi manipula minţile omeneşti; HAARP un mijloc de dominare a omenirii prin manipularea vremii - High-Frequency Active Auroral Research Program (Program Activ Auroral de Cercetare cu Frecvenţe Foarte Înalte), demarat în 1992 la Institutul de Geofizică  al Universităţii Alaska din  Fairbanks
spirala HAARP

-         - Titularul de proiect este Departamentul Apărării al Statelor  Unite, respectiv US Navy  și US Air Force.
-         Capacităţi paranormale inclusiv telepatia; fenomene PSI. Parapsihologia este o pseudoștiință ce se ocupă cu studiul unor fenomene pe care percepția noastră uzuală nu le poate explica imediat și care se derulează într-un alt plan decât cel al universului newtonian [Wikipedia]

In GEOGRAFIE – GEOLOGIE - ANTROPOLOGIE
-                  eliminarea fenomenelor meteo extreme ;
-                   cunoaşterea planetei – enigme neelucidate – fie atribuite ET (însă fără documentaţii irefutabile) [vezi dovezi ale existenţei ET], fie ignorate, fie atribuite unor fenomene naturale încă nedemonstrate


        CERCETĂRI ŞI REALIZĂRI INTERDISCIPLINARE
       
INTELIGENŢA  ARTIFICIALĂ  [prescurtatIA]- Artificial Intelligence [ prescurtat AI ],  domeniu de cercetare în cadrul informaticii. În vorbirea curentă este un produs rezultat în urma desfășurării acestei activități. Definiția cea mai acceptată a inteligenței artificiale a fost dată de John McCarthy în 1955: “o mașină care se comportă într-un mod care ar putea fi considerat inteligent, dacă ar fi vorba de un om”. O trăsătură des întâlnită a inteligenței artificiale este că sistemul respectiv este capabil să învețe, cu sau chiar fără ajutoare externe, cu scopul de a se îmbunătăți permanent. [Wikipedia]
Exemple practice de IA:
·        maşini care merg singure aceştia sunt doar primii paşi în realizarea inteligenţei artificiale.
·         Deep Blue, un computer de la firma IBM care joacă șah, l-a învins pe campionul mondial la șah Gari Kasparov în celebrul meci din 1997.
·        Logica fuzzy și sistemele expert sunt folosite pentru a controla sisteme industriale
·        Sistemele de traducere automată precum SYSTRAN
·        Optical Character Recognition (OCR) - recunoașterea automată a scrisului de tipar sau de mână
·        Voice recognition - recunoașterea acustică a vorbirii naturale (recunoașterea verbală)
·         Rețelele neuronale, folosite mai mult în jocuri pe calculator
·        Traduceri automate
·        Roboti
·        Programe care joaca sah
·        Diagnoza medicala
·        Planificare automata
·        Gasirea de rute optime
Pe termen lung, aceste maşinării inteligente ar putea să se reorganizeze singure, ajungând să funcţioneze mai eficient ca un creier uman.
Savantul britanic St.Hawking atrarge atenţia că inventarea unei inteligenţe artificiale va fi cea mai importantă reuşită din istoria omenirii, dar ar putea fi şi ultima, dacă oamenii nu vor ţine cont de riscurile pe care le preuspune un asemenea proiect.
 

Inteligenţa artificială


NANOŞTIINŢA – este ştiinţa lucrurilor foarte mici. Fabricarea nanoparticulelor şi a nanostructurilor începând de la atomi şi construindu-le atom cu atom prin asamblare spontană.
Nano este prefixul pentru unităţile cu dimensiunea 10-9 metri.
Un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru (a milioana parte dintr-un milimetru).

Nanotehnologia - Design-ul, caracterizarea, producerea şi aplicarea structurilor, dispozitivelor şi sistemelor prin controlul formei şi mărimii la scară “nanometrică”.
Arme printate cu ajutorul nanotehnologieiSurse:

-         Fritjof Capra - Momentul adevărului ştiinţă, societate şi noua cultură, Editura Tehnică, Bucureşti, 2004 –ISBN 973-31-2237-8

-          Dumitru Constantin Dulcan -Inteligenţa materiei,ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2009

-          Renato Zamfir Ipoteza paleoastronautică (Terra incognita) ed. Saeculum IO, 2001(are o bibliografie selectivă de 131 de lucrări – de la Platon la Segan)
-          Fiz.St. Hawking – O mai scurtă istorie a timpului şi  Marele Plan
-          Fiz. Hubert Reeves – Răbdare în azur – evoluţia cosmică
-          dr. C-tin D-tru Dulcan -  Inteligenţa materiei  şi interviuri;
-          descoperă.ro
 
Trimiteți un comentariu