joi, 26 iunie 2014

UMANITATEA:CARE ESTE OBÂRŞIA NOASTRĂ ?


DE UNDE PROVENIM ?
Indiferent de teoriile cosmogonice:
a.    Big Bang - ul   -  cu varianta Creaţionismul          sau
b.    Universul se poate crea din nimic. Creaţia spontană (teoria lui St Hawking din cartea GRAND DESIGN - MARELE PLAN),
există un consens asupra  evoluţiei indubitabile a materiei de la simplu la complex.
La nivelul întregii materii din Univers există o bază informaţională.
Soluţiile evoluţiei  sunt date de  modele informaţionale de organizare şi funcţionare a lumii.
Există un model informaţional generalizat care-i la baza evoluţiei materiei – vii şi nevii – din care se desprinde modelul informaţional al speciei şi al individului = Pattern informaţional al organismului. Informaţia – existentă pretutindeni – este inerentă tuturor structurilor din Univers şi reprezintă  o succesiune discretă şi continuă de evenimente măsurabile, repartizabile în timp.
Structurile informaţionale cuprind programele şi legile naturii, modelele interne ale omului şi celorlalte vieţuitoare.
Ştim foarte puţin din realitate, atât  a  lumii ce ne înconjoară cît şi a propriului nostru organism. Nu cunoaştem multe fenomene:  fie pentru că nu le percepem fie că  ignorăm multe din semnalele ce sunt emise de numeroase realităţi ce transced simţurilor noastre.
Omul se află în faţa multor enigme; nu se cunosc multe din realităţi din microcosm  şi din macrocosm.
În această ordine de idei determinate de paradoxul: cu cît ştii mai mult, cu atît constaţi că nu ştii nimic, am în vedere teme privind:

·                  Sistemele, organizarea şi capacităţile maximale care pot fi atinse –referitoare la fiinţe, la viu, la viaţă;

·                  Ansamblul de legi – legităţi – reguli de bază – principii – softuri – programe existente în Univers, rezultatul aplicării acestora. Care este locul ocupat de OM – UMANITATE în ansamblul şi în angrenajul Universului, în lantul universal energetic,inclusiv al viului, al vieţii; dacă există în Univers şi alte entităţi inteligente în afară de om;

·                  Care este raportul şi care sunt intercondiţionările - interacţiunile dintre informaţie, substanţă şi energie, dintre fizic şi şi spirit / mental şi cum se concretizează acestea  în cazul OMULUI;
·                  Care este viitorul UMANITĂŢII.

Cu tot progresul pe care l-a făcut omenirea, cunoaştem doar 4% din Univers.
O asemenea realitate, cu  rudimentarele cunoştinţe pe care omenirea le are despre mediul în care ne dezvoltăm, ne pune în situaţia de a recunoaşte  că nu avem capacitatea şi dotările necesare să putem afla sau măcar să enunţăm toate  posibilităţile care să ne permită emiterea de ipoteze plauzibile, veridice, credibile şi apropiate de adevăr, în ce priveşte determinarea cauzelor  şi originea vieţii, a cauzelor ce au determinat apariţia şi evoluţia ei, deci, implicit şi a umanităţii / omenirii.
Totuşi s-au emis şi se caută în continuare teorii, concepte, idei asupra originii, evoluţiei şi viitorului umanităţii şi a legăturii sale cu universul.
ORICE ORGANISM – DECI ŞI OMUL – ESTE INTERCONECTAT  ŞI INTERACŢIONEAZĂ  CU  CELELALTE  SISTEME DIN UNIVERS.
In fizica modernă, imaginea universului ca o maşină a fost înlocuită de o viziune  ca fiind un întreg indivizibil, dinamic, ale cărui părţi sunt interconectate în mod esenţial şi pot fi înţelese doar ca modele ale unui proces cosmic. Deci fizica modernă a depăşit viziunea mecanicistă carteziană asupra lumii şi ne conduce spre o imagine holistică şi intrinsec dinamică a universului.
 Fizica / mecanica cuantică demonstrează că lumea este interconectată la nivel cosmic ca şi la nivelul particulelor elementare, deci şi fiinţele sunt interconectate între ele prin câmpul morfogenetic. Câmpul morfogenetic al fiecărei fiinţe este interconectat cu câmpul inteligent al universului.

        Este unanim recunoscut faptul că materia – vie sau nevie -  este condiţionată, determinată, este în strânsă legătură cu energia, informaţia şi substanţa ce o determină şi de care este inconjurată.
        Materia vie şi nevie  care se află în jurul nostru se comportă ca nişte sisteme deschise, adică schimbă continuu  substanţă, energie şi informaţie.
Evoluţia vieţii, a speciilor s-a datorat acumulării de informaţie, a selectării ei. Selecţia şi reţinerea celei mai propice informaţii  este baza evoluţiei materiei vii, a speciilor de plante şi animale. Informaţia, în fond, înseamnă perceperea unui câmp energetic modulat în unde.
        Sistemele vii au câmpuri biologice sau biocâmpuri; fiecare organism are un biocâmp - "câmp electromagnetic biologic". cu proprii parametrii ce măsoară starea de funcţionare (sănătate ) fizică şi psihică  care asigură funcţionarea organismului.
        De remarcat că există o parte importantă  a oamenilor de ştiinţă care consideră că toate componentele din structura Universului, de la microcosmos la macrocosmos [ după unii matematicieni şi fizicieni chiar Multiuniversuri] se influenţează reciproc.
Viaţa este ordonată de un principiu organizatoric; viaţa este  ordinea generală din ce în ce mai elevată în universul entropic (dezordonat, care tinde să degradeze ordinea).
Viaţa există datorită schimbului cu mediul de substanţă, energie şi informaţii.
Evoluţia vieţii, a speciilor s-a datorat acumulării de informaţie, a selectării ei. Selecţia este baza evoluţiei materiei vii, a speciilor de plante şi animale.

Primele substanţe organice pe Pământ (adica viaţa) au apărut sub formă de aminoacizi după un miliard de ani de la naşterea sistemului solar (care are o vechime de cca 4,6 miliarde de ani).

Existenţa vieţii inteligente - deci existenţa umanităţii - conform principiului antropic slab ["Universul are proprietățile pe care le are și pe care omul le poate observa, deoarece, dacă ar fi avut alte proprietăți, omul nu ar fi existat"- Wikipedia]- dă posibilitatea stabilirii condiţiilor necesar a fi întrunite pentru a fi viaţă în univers. Astfel:
- - existenţa noastră stabileşte faptul că universul trebuie să aibă în jur de  zece miliarde de ani;
- parametrii fizici să nu se abată prea mult de la valoarea pe care le-o găsim în realitate; astfel:
          - pentru ca noi să existăm, universul trebuie să conţină elemente mai grele precum carbonul şi acestea să rămână stabile timp de cel puţin miliarde de ani
- să existe excentricităţi orbitale mici - între 0 şi 0,5 - care permit viaţa
-   principiul antropic tare susţine că:  „faptul că noi existăm impune constrângeri nu doar asupra mediului dar chiar şi asupra formei şi conţinutul posibile ale legilor naturii”
    - să existe un echilibru între forţele fundamentale ale naturii
    - majoritatea constantelor fundamentale găsite de teoriile fizicii să fie fin reglate; dacă acestea ar fi puţin  modificate, universul ar fi neprielnic dezvoltării vieţii.
Legile naturii formează un sistem extrem de fi reglat” ... şi „nu se poate modifica aproape nimic în legile fizicii fără a se distruge posibilitatea dezvoltării vieţii aşa cum o cunoaştem” [Pag 129-136 – Marele Plan – St.Hawking]

Evoluţia omenirii s-a realizat în ultimii cca 2,8 milioane de ani. Etapele parcurse până a se ajunge la omul modern, au fost stabilite prin prisma transformărilor anatomo – morfologige şi fiziologice.
Primii prehominizi pe Pământ au apărut cu 2,8 milioane de ani în urmă (arheantropi, australopitecus habilis, specii ca Pithecantropus, sau omul din Heidelberg); Homo erectus a apărut cu 2,2 milioane de ani în urmă iar omul din Neandertal a apărut cu cca 160,000 de ani în urmă. Homo Sapiens a apărut acum cca 45.000 – 40.000 de ani [adică în ultima 0,2% din întreaga perioadă de existenţă a hominizilor!!!] iar prima organizare a civilizaţiei protoistorice omeneşti ar fi început acum 34.500 de ani.

INTELIGENŢA  MATERIEI.

La toate nivelurile existenţei este inteligenţa:
        la nivelul atomilor este inteligenţa exactă;
        celula are inteligenţa bazală, neverbalizată;
        animalele au inteligenţă neverbalizată;
        omul are inteligenţă verbalizată şi liber arbitru.

Există inteligenţă:
 Internă   - care realizează coeziunea şi funcţionalitatea organismului;
Exterioară  - care realizează coeziunea,  interdependenţa între indivizi .
IPOTEZA / TEORIA BIOTEHNOLOGICĂ PALEOASTRONAUTICĂ
privind intervenţia externă în evoluţia omului.
Această teorie se bazează pe cercetări, studii, pe cele mai recente constatări şi pe studierea interdisciplinară a micro şi macro cosmosului. Ca urmare cercetărilor efectuate, savanţii ce susţin această teorie afirmă - bazaţi şi pe date concrete - că în urmă cu 30 – 35 de mii de ani, extratereştrii au manipulat genetic oamenii neanderthalieni. Astfel, ei au efectuat operaţii biotehnologice complexe, prin substituirea unor segmente de cromozomi sau a unor părţi din genom. Biotehnologia de manipulaţie genetică a grăbit cu milioane de ani evoluţia omenirii.
Cel mai important aspect urmărit în cadrul operaţiilor biotehnologice a fost creşterea capacităţii şi funcţionalităţii cerebrale deci a calităţii proceselor de analiză şi sinteză, altfel spus de îmbunătăţirea coeficientului de inteligenţă I.Q. ( inteligent quotient ).
Ca o  sinteză / concluzii privind obârşia umanităţii, a omului:
§  inteligenţa materiei ce a fost hotărâtoare în evoluţia de la materia anorganică la cea organică şi mai apoi la viaţă inteligentă;
§  S-a demonstrat că spiritul şi toate componentele şi manifestările spirituale-mentale, intelectuale ale fiinţei umane sunt substanţă / materie evoluat organizată, aflată într-un palier superior de organizare faţă de organismul fizic;
§  David Bohm, afirmă că « ….teoria cuantică ne forţează să privim universul nu ca o colectie de obiecte fizice, ci mai curand ca pe o complicata tesatura de relatii intre diferitele parti ale intregului unificat. »
§  Cercetãri de datã recentã converg cãtre o  concluzie: materia vie este “fabricată” conform unui program evolutiv inteligent.  Evolutia are un sens si acest sens este de la inteligenta materiei inconstiente la constientizarea acestei inteligente. Tot ce este viu pe planeta noastrã parcã ar fi fost conceput cu creionul în mânã si dupã o logicã perfectã. Toatã materia organicã este constituitã din aceleasi substante de bazã.
§  Belgianul Christian de Duve (detinãtorul premiului Nobel pentru medicinã, 1974) sustine cã materia este « obligatã » sã meargã spre complexitate, « pentru cã nu are altã cale de ales», iar aceast proces evolutiv este dirijat întru perfectionarea creierului uman, în scopul aparitiei inteligentei si constiintei, ca apogeu al evolutiei. Jean Chaline (paleontolog francez) recunoaste cã legea evolutiei este înscrisã în interiorul fiecãrei celule, si anume, în ADN.
Surse:
-          Fritjof Capra - Momentul adevărului ştiinţă, societate şi noua cultură, Editura Tehnică, Bucureşti, 2004 –ISBN 973-31-2237-8
-          Dumitru Constantin Dulcan -Inteligenţa materiei,ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2009
-          Renato Zamfir Ipoteza paleoastronautică (Terra incognita) ed. Saeculum IO, 2001(are o bibliografie selectivă de 131 de lucrări – de la Platon la Segan)
-          Fiz.St. Hawking – O mai scurtă istorie a timpului şi  Marele Plan
-          Fiz. Hubert Reeves – Răbdare în azur – evoluţia cosmică
-          dr. C-tin D-tru Dulcan -  Inteligenţa materiei  şi interviuri;

-          descoperă.ro
Trimiteți un comentariu