duminică, 21 iunie 2009

DE LA MECANICA CUANTICĂ LA BIOENERGETICIENI, VINDECAREA RECONECTIVĂ ŞI BIOREZONANŢĂ.

În structura acestui Univers, omul este un element. Omul a constatat permanent chiar şi acum, în vremurile moderne, că există fenomene fizice şi paranormale, relaţii, chiar elemente fizice care depăşesc posibilităţile sale de percepţie şi de înţelegere. Chiar dacă pe parcursul evoluţiei sale a putut lămuri multe enigme din cele pe care nu le cunoşteau generaţiile anterioare, omenirea constată permanent că are din ce în ce mai multe întrebări, nedumeriri, enigme neelucidate. Paradoxal poate, cu cât ştiinţa evoluează şi dezvălue din ce în ce mai multe adevăruri – unele de-a-dreptul senzaţionale, cu atât constată că sunt şi mai multe aspecte necunoscute.

Este drept că oamenii au devenit şi mai „nesăţioşi” în pretenţia lor de a cunoaşte, având la dispoziţie tehnici ultraperformante. Atât de performante încât, în unele domenii cum ar fi genetica, chirurgia şi biologia, tind să-l înlocuiască pe Dumnezeu (sau cine este la originea creării acesui Univers): vezi clonarea, vezi omul bionic, vezi utilizarea din ce în ce mai frecventă a celulelor stem (precursoare), vezi folosirea curentă a energiei electrice a creierului. Si aceasta pentru că omul şi-a dezvoltat din ce în ce mai mult spiritul şi mintea.

Sunt unele voci care au lansat ideea că omul are atât un trup fizic cât şi un trup eteric (informal) / astral / spiritual şi că fiecare din aceste stări au destine respectiv direcţii diferite de evoluţie.

Tradiţiile asiatice arată că entitatea biologică numită OM este alcătuită din corpul fizic, cel energetic şi cel astral (mental).

Tradiţiile hinduse (şi nu numai ele) susţin existenta unui flux cosmic numit prana care însufleţeşte corpul nostru biologic; prana fiind un ansamblu de fluxuri energetice menite să controleze organele şi funcţiile corpului uman. Acţionând asupra acestor fluxuri se poate modifica starea de sănătate a unui organism.

Aceste idei ultra-sintetizate în material fac parte dintr-un „calup” mai mare de teze, idei, concepte referitoare la: bioenergie, biocâmpuri, biocomunicaţii, gândirea ca element de biocomunicaţii, corp energetic versus corp fizic.

Din punct de vedere al existenţei şi folosirii câmpului bioenergetic intenţionez ca în acest material să fac o paralelă între susţinerile unor oameni de ştiinţă - precum dr. Dumitru Constantin, Jean Guitton (membru al Academiei Franceze) şi fizicienii Grichka şi Igor Bogdanov, Rupert Sheldrakes, reputatul astrofizician Hugues Reeves[din care voi cita unele principii din mecanica cuantică], Paradigma Medicala a Dr. Ryke Geerd Hamer, GERMAN NEW MEDICINE® [Noua Medicină Germană] Terapia GNM (GNM), fizicianul St. Hawking, Dr. Eric Pearl, (autor al cărţii Reconectarea) precum şi cercetătorul şi autorul a numeroase cărţi - Jan van Helsing - şi cei care pun în practică unele din teoriile oamenilor de ştiinţă - am în vedere pe bioenergeticieni [inclusiv pe cel ce practică, se pare, cu succes, vindecarea reconectivă] şi noile metode de diagnosticare prin biorezonanţă.

Baza teoretică a existenţei şi folosirii biocâmpurilor


 • - Evoluţia şi realităţile din universul nostru sunt produsul interacţiunilor dintre energie, informaţie şi substanţă.
 • - Întreaga materie este organizată pe sisteme [ izolate, închise (care fac cu mediul lor numai schimb de energie) şi deschise ( celula, molecula, organismul, biosfera, universul)]. Sistemele deschise fac schimb cu mediul lor de substanţă, energie şi informaţie.
 • - Intra şi inter sisteme – există legături de tip informaţional.
 • - La nivelul întregii materii din Univers există o bază informaţională.
 • - Există un model informaţional generalizat care-i la baza evoluţiei materiei – vii şi nevii – din care se desprinde modelul informaţional al speciei şi al individului = Pattern informaţional al organismului.
 • - Informaţia – existentă pretutindeni – este inerentă tuturor structurilor din Univers şi reprezintă o succesiune discretă şi continuă de evenimente măsurabile, repartizabile în timp.
 • Structurile informaţionale cuprind programele şi legile naturii, modelele interne ale omului şi celorlalte vieţuitoare
(Hubert Reeves)


 • Schimbului cu mediul de substanţă, energie şi informaţii i se datorează VIAŢA care este ordine într-un sistem entropic (care tinde să degradeze ordinea). Viaţa îşi are esenţa în modul de organizare a materiei vii. Este deci dependentă de materie şi nu transcedentă ei.
 • Vieţii îi este specific existenţa informaţiei şi mai adânci decât cea genetică.
 • Diferenţa de fond dintre inert şi viu este că viul este mai bogat în informaţie decât materia inertă. Întreaga evoluţie a viului apare ca o evoluţie, în primul rând, a capacităţii sale de informare.
 • Viaţa este o proprietate a materiei, un fenomen care ascultă de un fel de necesitate înscrisă în chiar inima neînsufleţitului. Între materie şi viaţă există o trecere continuă, între ele există o zonă de continuitate; viul rezultă dintr-o înaintare necesară a materiei.
 • Lucrurile care se află în jurul nostru se comportă ca nişte sisteme deschise, adică schimbă continuu materie, energie şi informaţie.

(Inteligenţa materiei – dr. Dumitru Constantin)

Conform fizicii cuantice toate particulele fundamentale ale materiei se află într-o continuă mişcare ondulatorie = materia înseamnă vibraţie.

Teoria cuantică nu vede în real decât interacţiuni ( care sunt vehiculate de către entităţi mediatoare numite „b o s o n i” ), aboleşte distincţia între câmp şi particulă şi totodată, prin consecinţă, între ce este material şi ceea ce nu este material. Mecanica cuantică postulează că ţesătura Universului nu este făcută din „ceva solid” pentru că, dincolo de quarci [ care sunt la marginea lumii materiale, sunt particule cu cele mai mici dimensiuni posibile ( 10 –18 metri)],sunt câmpurile Câmpurile sunt ceva imaterial, ne fiind nici energie nici forţă ci suma efectelor care le creează o particulă elementară. Astfel, obiectele care ne înconjoară nu sunt altceva decât ansambluri de câmpuri (electromagnetic, gravitaţional, protonic, electronic).

Aceasta înseamnă că „fondul” materiei nu este de găsit, cel puţin nu sub forma unui lucru, a unei ultime părticele de realitate. Noi putem observa efectele produse de întâlnirea între aceste existenţe fundamentale (particulele elementare) de-a lungul unor evenimente fugare (interacţiuni) ceea ce constituie substanţa vibratoare a câmpurilor.


Sistemele vii au câmpuri biologice sau biocâmpuri; fiecare organism are un biocâmp cu proprii parametrii.


Jean Guitton (membru al Academiei Franceze) şi fizicienii Grichka şi Igor Bogdanov în cartea DUMNEZEU ŞI ŞTIINŢA caută să demonstreze că ştiinţa, prin ultimele teorii cuantice, se apropie mult de religie, de transcedenţă, de existenţa unei Forţe Creatoare transcedentă Universului, stabileşte că nu sunt bariere între materie şi spirit, aceste fiind două aspecte simetrice ale unei singure realităţi. În secolul XX apare o nouă viziune asupra lumii – alta decât „materialismul” şi „determinismul” (religie, dogmatism) şi anume metarealismul.

CÂMPUL BIOENERGETIC

Câmpurile energetice sunt:


- Caracteristice ale lumii vii

- Baza informaţiei biologice

- Primele care se întâlnesc în confruntarea dintre două sau mai multe organisme vii.

Asemenea teorii şi descoperiri, ce au la bază efectul Kirlian (punerea în evidenţă a câmpului energetic atât al materiei vii cât şi al celei nevii), oferă posibilitatea de a spune că din punct de vedere fizic funcţionarea sistemelor vii poate fi concepută ca o fluctuaţie de câmpuri energetice. Ca urmare acestor cercetări şi experimente ştiinţifice, există păreri ale unor oameni de ştiinţă conform cărora interacţiunile umane ar putea fi interpretate şi înţelese ca fiind,

în primul rând, ca interacţiuni ale unor câmpuri energetice.

Iată deci care este baza teoretică prin care diverşi practicieni (dar şi teoreticieni) îşi fundamentează tezele susţinute şi rezultatele obţinute în practicarea medicinii alternative bazate pe rezolvarea problemelor de evoluţie, boală a fiinţei umane.[printre alţii: dr. Eric Pearl cu a sa vindecare reconectivă sau energia reconectivă, Lazarev cu practicarea echilibrării câmpurilor bioenergetice, prof dr Dumitru Constantin, Jan van Helsing , academician Jean Guitton şi fizicienii Bogdanov (fraţi), biologul în domeniul celular dr Bruce Lipton & psihoterapeutul Robert M. Williams (care susţin că mintea subconştientă este cea care determină comportamentele şi nu genele)

* * *

Unul din cunoscuţii autori ce tratează problemele spirituale şi suţine că evoluţia omului este orientată către perfecţionarea aptitudinilor şi dotărilor spirituale, este Jan van Helsing. El afirmă că:

Toate fiinţele au un câmp energetic în care se află toate gândurile, simţurile şi acţiunile lor, la fel ca pe hardul computerului - şi pe care clarvăzătorii îl numesc aură.

- Câmpul magnetic al pământului are informaţii despre toate vieţuitoarele care trăiesc pe pământ, iar memoria lumească este o oglindă a trăirilor acestor făpturi. Modelul energetic al fiecărui gând este inmagazinat acolo ca într-o bancă de date.

- Se pot distinge două feluri de corpuri energetice - suflete: corpul energetic emoţional (sau corp astral pentru că vine din nivel astral) şi corp energetic mental (corp mental sau eteric), care urcă la cer, în lumea mai înaltă a spiritelor, fiind nemuritor. Totul, la un loc, formează aura, care conţine toate aceste corpuri energetice cu vibraţii de frecvenţă mare, care pot interacţiona.

- Stările sufleteşti şi ale corpului fizic sunt exprimate în aură prin culori corespunzătoare.

- Aura ar putea fi asemănată cu hardul unui computer. Cine ştie codul de acces la stocul de date, poate folosi informaţia.

- Pentru a trăi, corpul uman are nevoie de energie cosmică şi aceasta intră prin chakre.

Conform celor susţinute de Helsing:

Corpul energetic se întrepătrunde cu cel fizic şi se extinde în afara acestuia cu 10 - 12 centimetri. Acest câmp luminos, care urmăreşte conturul corpului se numeşte aura internă.

Cauza îmbolnăvirii corpului fizic, poate fi epuizarea aurei interne generale sau locale, în acest caz, aura energetică internă se poate reduce la mai puţin de 5 centimetri.

Concluzia este că în procesul de vindecare a corpului energetic se va vindeca şi corpul fizic.

* * *

Blocajele bioenergetice s-ar forma prin refulare - trimiterea în inconştient a unui gând, a unei idei legate de o întâmplare neplăcută - şi se materializează în aură sub forma unei engrame, care furnizează materia blocajului. Engramele pot avea forme foarte variate, prezentînd simbolistica inconştientă a fiecărui individ în parte. Ele pot persista în aură ani sau chiar decenii la rând şi pot furniza informaţii despre conţinutul refulării. Iniţial, engramele stresează, apoi, cu timpul, provoacă boli somatice, efectul lor propagîndu-se, din aproape în aproape, pe straturile aurei, pînă la corpul fizic. Este deci necesar ca aceste engrame să fie identificate cit mai repede şi să fie înlăturate printr-o terapie bioenergetică specifică.

* * *

În teoria lui Rupert Sheldrakes, Universul nu se orientează după modele imuabile, deci nu este fix, ci urmează modificările care au apărut de-a-lungul timpului prin repetare. Fiecărei forme şi fiecărui comportament îi corespunde un aşa zis câmp morfogenetic care în acelaşi timp reprezintă memoria sa şi prin asta îi asigură perpetuarea . Dacă, de exemplu, un om îşi schimbă comportamentul şi menţine această modificare o perioadă mai lungă de timp, prin acest lucru el provoacă o schimbare în întreaga specie.

Toate formele naturii, fie ele oameni, animale, plante, chiar şi materie anorganică, sunt controlate de câmpurile morfogenetice.

Natura posedă o memorie.

BIOTERAPEUŢI.

Dr. Eric Pearl, un medic-vindecător chiropractician, susţine că vindecarea reconectivă este concretizarea în plan spiritual a realităţilor fizice demonstrate de mecanica cuantică în mecanică / fizică.

Sunt personalităţi din lumea medicală care afirmă că dr. E. Pearl are o contribuţie personală la procesul global de transformare a paradigmelorce are loc în vremurile noastre.

Dr. Eric Pearl, caută să transpună în plan spiritual, mental, adevărurile stabilite de fizica cuantică. El afirmă că suntem conştienţi – pe baza celor 5 simţuri de bază – de realităţile universului cu 4 dimensiuni. În condiţiile stabilite de mecanica cuantică– Teoria Corzilor că există universuri multiple ce ar putea avea 7-12 dimensiuni, fiinţele omeneşti pot trece la stadiul de fiinţe multisenzoriale (trans-senzoriale; transcedent-senzoriale). Deci şi cu posibilitatea de a transcede cele 5 simţuri de bază şi de a conştientiza şi alte frecvenţe ale particulelor decât cele pe care le percepem deja.

De fapt aceasta ar fi ideea de bază a vindecării prin reconectare: conectarea fiinţei umane la energia de o anumită frecvenţă, respectiv creerea condiţiilor de a ne însuşi / conecta la energii ce au frecvenţe pe care noi, în condiţiile date de cele cinci simţuri cu care suntem obişnuiţi, nu le putem percepe cu uşurinţă, fără o anumită pregătire.

Directorul Laboratorului pentru sisteme enegetice umane de la Universitatea din Arizona prof dr Gary E Schwartz şi prof asistent dr Linda G S Russek apreciază că practica şi mai ales teoretizarea metodelor de vindecare prin reconectare a dr Pearl abordează câteva din cele mai importante şi controversate chestiuni din medicina contemporană şi din domeniul vindecării în sensul că pune în evidenţă:

- că energia – şi informaţia pe care o poartă aceasta – poate jucâaă un rol esenţial în sănătate şi în vindecare;

- că este posibil să existe o realitate spirituală, mai vastă, formată din energie vie, cu care putem învăţa să ne conectăm şi care ar putea să promoveze nu numai vindecarea noastră personală, dar şi vindecarea întregei planete.

* * *

Un bioterapeut de renume, l-am numit pe Serghei Nikolaevici Lazarev desvoltă în o serie de cărţi teorii privind sistemul autoreglării câmpurilor energetice şi susţine, pe aceeaşi linie directoare ca a lui Helsing şi Rupert Sheldrakes însă pe alte coordonate ideea îmbolnăvirii / vindecării pe calea echilibrării câmpurilor dar şi a rectificărilor necesare ale karmei.

KÁRMA - (În sistemul filozofic brahmanic) Noţiune care desemnează o lege universală în virtutea căreia soarta oamenilor ar fi determinată de acţiunile lor din încarnările anterioare; fatalitate, destin. - Din engl., fr. karma. Sursa: DEX '98

- (în filozofia brahmanică) Noţiune care reuneşte renaşterile şi reîncarnările succesive ale sufletelor, migraţia lor după moarte şi forţa care le generează şi le conduce. /< style="">Karma. Sursa: NODEXDin lecturarea cărţii lui Lazarev şi coroborând cu teoriile citite de mine despre mecanica cuantică, consider că Lazarev a avut în vedere unele din postulatele acestei ştiinţe / discipline la formularea concluziilor experimentelor empirice ce le-a făcut împreună cu cei pe care, de multe ori, i-a vindecat de boli. La această afirmaţie a mea am în vedere îndeosebi următoarele:

Spre deosebire de fizica clasică, fizica cuantică a demonstrat că structura, ţesătura Universului este constituită de câmpuri. Câmpurile sunt ceva imaterial, ne fiind nici energie şi nici forţă ci suma efectelor care le crează o particulă elementară.

Astfel, toate obiectele care ne înconjoară nu sunt altceva decât un ansablu de câmpuri (elecromagnetic, gravitaţional, protonic şi electronic).

Conform Principiului Complementarităţii, constituienţii elementari ai materiei cum ar fi electronii sunt entităţi cu chip dublu; ei ne apar:

1 când ca particule de materie solidă

2 când ca unde imateriale.

Mecanica cuantică arată că o particulă vibrează şi poate fi simultan în mai multe locuri, că ea se comportă fie sub formă de materie fie ca undă – energie.

Reputatul astrofizician Hugues Reeves scrie în cartea sa „Răbdare în azur-evoluţia cosmică”: „...întreg universul este prezent în mod misterios în fiecare colţişor şi în fiecare clipă a evoluţiei lumii. Acest lucru se îndepărtează destul de mult de concepţiile tradiţionale despre materie, timp şi spaţiu” (pag 209).

De fapt, această particularizare a teoriilor mecanicii cuantice îndeosebi ca şi afirmaţia sa explicită: „informaţia, energia şi substanţa reprezintă un tot unitar” (pag 64) [care de asemenea se constituie într-una din „axiomele” mecanicii / fizicii moderne] mă face să iau în considerare cele afirmate şi susţinute de Lazarev, mai mult, în orice caz, decât înşiruirea cazurilor în care şi-a dovedit „măestria” de bioterapeut.


BIOREZONANŢĂ

Alţi numeroşi bioterapeuţi dar şi medici ce aplică medicina alternativă, neconvenţională, susţin şi demonstrează că fiecare afecţiune poate fi prezentată ca o eroare in sincronizarea armonioasă a unui obiect biologic. Asemenea erori pot fi cauzate de diferite surse care la rândul lor pot fi privite ca oscilaţii electromagnetice dezechilibrate care interferează cu funcţionarea normală a organismului. Undele electromagnetice asupra proceselor bio-energo-informaţionale ne controlează sănătatea si viaţa. Pe această linie de terapie şi depistare a diagnosticelor s-a desvoltat puternic aparatura medicală şi tehnica de tratament in câmp energetic prin biorezonanţă (sau BRFT - bioresonance feedback technique); aceasta este o metodă terapeutică bazată pe o tehnologie care detectează şi citeşte oscilaţiile electromagnetice ultrafine produse de fiecare moleculă, celulă, organ, glandă sau sistem al organismului.Bioterapia se referă strict la terapia câmpului energetic uman, nu la tratamentul bolilor de care suferă cei care apelează la această metodă. Armonizarea acestui câmp energetic, are în majoritatea cazurilor efect şi în armonizarea stării de sănătate. Bioterapeutul sesizează deviaţiile câmpului energetic, distorsiunile şi blocajele acestuia si aplică o tehnică pentru corecţia energetică necesară armonizării. Terapia bioenergetică rezolvă armonia energetică, dar nu poate suplini carenţele alimentare, sau nevoia de vitamine şi minerale, eventual de alte substanţe al căror efect benefic a fost dovedit.


Notă: Textele scrise folosind litere de culoare albastră îmi aparţin şi reprezintă fie considerentele mele, fie adăugiri la textul-ţintă cu informaţii obţinute de la alţi autori


Surse:

St. Hawking – O mai scurtă istorie a timpului

Hubert Reeves – Răbdare în azur – evoluţia cosmică

Dumitru Constantin -Inteligenţa materiei,ed. Militară, Bucureşti, 1981

Paradigma Medicala a Dr. Ryke Geerd Hamer

Dr. Eric Pearl, Reconectarea, ed For You, 2006

Jan van Helsing - „ Copiii mileniului trei” ed. Antet Bucureşti, 2003

GERMAN NEW MEDICINE® [Noua Medicină Germană] Terapia GNM (GNM)

S.N. Lazarev – Sistemul autoreglării câmpurilor, ed Dharma, Bucureşti, ediţia 2-a, 2004

Wikipedia

marți, 9 iunie 2009

ARTA DE A TE ÎNŢELEGE BINE CU TOATĂ LUMEA.

Cartea „ARTA DE A TE ÎNŢELEGE BINE CU TOATĂ LUMEA” scrisă de David J. Lieberman, PH.D este din domeniul psihologiei şi prezintă atât cauzele conflictelor personale- interumane, mecanismele acestora şi soluţii practice pentru dezamorsarea lor.

Se adresează atât părţilor în conflict cât şi terţilor care vor să medieze disputa / conflictul.


În continuare puteţi citi o succintă relatare a conţinutului cărţii cu accent pe cauze şi mecanismele psihologice.


Orice relaţie se bazează pe încredere, onestitate şi respect. Orice deviere de la aceste comandamente:
- deteriorează relaţia respectivă şi
- scade abrupt capacitatea de gestionare a terţului. Acest „terţ” trebuie să convingă / determine părţile în conflict că motivele intervenţiei sale sunt corecte şi că beneficiile tuturor părţilor sunt clare.


Pentru toate certurile, conflictele, vrajbele, înstrăinării şi răcirii relaţiilor, materialul conţine:

= Cauze.

= mecanismele psihologice din spatele acestora.

= soluţii – prevenire, rezolvare.

= scenarii şi exemple de viaţă reală, din lumea reală.


Conflictele pot fi atât prevenite cât şi dezamorsate atât de părţile implicate cît şi de un terţ interesat în rezolvarea conflictului.

Toate conflictele inter-personale au două componente majore: respectul şi controlul.

Mecanismele principale de declanşare sunt:

- lipsa de respect de sine (stima de sine);

- sentimentul lipsei de control asupra situaţiei în cauză.


Respectul (stima) de sine.


Ca să fie fericită, să fie în relaţii bune cu oamenii şi să fie echilibrată din punct de vedere psihic, o persoană trebuie să se simtă bine în pielea ei. Aceasta înseamnă să ai dragoste de sine, adică să ai încredere în sine, să ai stimă de sine.

Stima de sine este un produs al modului în care ne trăim viaţa. Ea se poate obţine doar prin respectul de sine pentru că, dacă nu te poţi respecta pe tine atunci nu îţi poţi iubi propria persoană, nu poţi fi independent. Rezultă că stima de sine şi simţul de independenţă sunt interdependente şi ambele sunt consecinţe ale faptului că alegi să întreprinzi / faci ce este bine sau corect. La luarea deciziilor pe care le iei în viaţă trebuie să alegi ceea ce este bine şi corect şi nu pe acea care te face să te simţi bine în momentul respectiv sau pe cea care îţi creează o imagine bună.

Stima de sine se poate obţine numai dacă eşti liber să îţi manifeşti propria dorinţă, să nu fii forţat să faci ceea ce nu este corect.

Numai atunci când poţi să alegi în mod responsabil deţii controlul asupra propriei vieţi şi capeţi respect de sine; şi ne menţinem psihicul în stare bună.

Libertatea este elementul-cheie al respectului (stimei) de sine. Oamenii au nevoie de un sentiment de independenţă ca să se simtă bine. Când o persoană este nedreptăţită, ea intră în stare de autoapărare şi se teme să fie altruistă. Ca să oferi cuiva încredere, respect şi iertare, înseamnă să renunţi la sinele emoţional în favoarea altora.

Cu cât este mai mare nivelul stimei de sine, cu atît mai puţin răniţi ne simţim atunci când cineva e nerespectuos faţă de noi.

O persoană cu nivel scăzut al stimei de sine este foarte sensibilă, pentru că opinia sa despre sine variază în funcţie de abilitatea de a-i impresiona pe alţii.


Ego-ul [spre deosebire de stima / respectul de sine] este acea parte a noastră care caută respectul de sine de la alţii. El e o proiecţie a felului în care vrem şi avem nevoie ca lumea să ne vadă. Ego-ul este periculos dacă lipseşte stima de sine. Stima de sine este diferită de acel „ego” şi nu poate exista alături de furie, mânie, teamă, sentimente ce sunt incompatibile cu o acţiune raţională, dar mai ales corectă.
Ego-ul nostru ne face să alegem ceea ce ne face să ne simţim bine [sau să creieze o imagine bună] la un moment dat. În cazul în care n-ai stimă (respect) de sine, acţiunea respectivă este, poate, greşită.
Starea de bine şi ego-ul sunt în raport invers proporţional: când una creşte, cealaltă scade.


Controlul.


În principal, controlul se referă la:

- controlul de sine, al propriei vieţi, în sensul ca, atunci când ai de ales cum să procedezi, să alegi soluţia corectă şi nu pe cea care, momentan, te face să te simţi bine sau îţi creiază o imagine bună [cum ar fi de exemplu o masă copioasă, luatul peste picior al unei persoane cu handicap pentru amuzamentul tău şi / sau al celorlalţi, descărcarea nervilor prin grosolănii];

- control asupra unei situaţii.


Toate conflictele interpersonale au la bază pierderea autocontrolului ceea ce duce la furie precum şi la lipsa stimei de sine.

Când cineva îţi face ceva care te privează de control sau putere devii furios. Mânia este un răspuns impulsiv la frică ce generează apoi conflictul, vrajba sau dezacordul, pentru că ne direcţionăm furia către sursa faţă de care simţim că e cauza deposedării noastre de putere, de control. Dacă nivelul stimei de sine este scăzut, atunci acest lucru înseamnă că nu simţi că deţii controlul.
Răspunsul emoţional la pierderea controlului este teama iar răspunsul la teamă – încercarea ego-ului de a compensa pierderea – este mânia.
La baza tuturor emoţiilor negative – invidia, patima, gelozia, şi mai ales mânia – stă frica.
La baza fricii stă nivelul scăzut al stimei de sine.
De aceea oamenii furioşi au un nivel scăzut al stimei de sine. De aceea se ceartă, sunt încăpăţânaţi şi nu iartă. Mânia ne creează iluzia că deţinem controlul, că suntem liberi şi independenţi, că suntem puternici; ea sprijină ego-ul şi ne dă sentimentul de identitate, control şi durabilitate care ne-a fost luată înainte. Fals.
Vei avea un sentiment de respingere dacă cineva te privează şi de ultima resursă de independenţă şi putere, de sentimentul de control.


CONCLUZII.


Pe baza a mai multor studii şi cercetări în domeniul relaţiilor şi al sănătăţii psihologice, s-a demonstrat că motivele pentru care îţi doreşti să restabileşti ori ce fel de relaţie trebuie să fie bine intenţionate şi în folosul ambelor părţi implicate. Încrederea, onestitatea şi respectul sunt pietrele de temelie în orice relaţie. Întotdeauna beneficiul tuturor părţilor implicate trebuie să fie foarte clar iar intenţiile tale să fie sincere şi onorabile înainte de aplicarea strategiilor arătate în carte.

Toate recomandările şi strategiile pentru rezolvarea conflictelor sunt valabile numai în condiţiile recunoaşterii deschis a celor arătate referitoare la respectul / stimei de sine, a controlului şi a componentelor acestora.


Strategiile particularizate în carte sunt specifice unor tipuri frecvente de conflicte.

Din acestea menţionez:
- cum să înfrunţi uşor şi simplu criticile absurde şi enervante;
- secretul psihologic al criticării oricui, pentru orice, fără a-l insulta vreodată;
- tehnici speciale pentru oamenii speciali: cum să te înţelegi cu oamenii care au probleme emoţionale, de la nevrotic la psihologic;
- cum să determini pe oricine să facă sau să nu facă ceva anume, de bunăvoie şi fără a ajunge la disensiuni;
- cum să fii iertat atunci când nu încape îndoială că ai făcut ceva rău, iar cealaltă persoană nu vrea să mai audă de tine;
- cum să rezolvi un conflict care ţine de principii, valori şi stil de viaţă;
- tehnici psihologicepentru cele mai încăpăţânate, dificile şi enervante persoane şi situaţii;
- reguli pentru a îmbunătăţi în mod evident orice fel de relaţie.

În încheiere, două citate cu privire la puterea perseverenţei:

„Nu cred că există o altă condiţie a succesului mai importantă decât perseverenţa. Ea poate depăşi aproape orice, chiar şi natura” – JOHN D. ROCKEFELLER

„Atunci când am decis că merită să lupt pentru ceva anume, fac nenumărate încercări pentru a obţine acel lucru, până când reuşesc” – THOMAS EDISON

Autorul, dr. David J. Lieberman, în finalul cărţii, ne urează:

Vă doresc să aveţi relaţii cât mai bune şi o viaţă frumoasă !

Mă asociez şi eu acestor urări.

Recenzie / sinteză a cărţii scrisă de
David J. Lieberman, PH.D
Ed. Cartea Veche, Bucureşti, 2008
ISBN 978 – 973 – 669 – 629 – 9