sâmbătă, 30 mai 2009

SISTEMUL AUTOREGLĂRII CÂMPULUI BIOENERGETIC

SISTEMUL AUTOREGLĂRII CÂMPURILOR (1)

S.N.Lazarev este un energoterapeut din Rusia. A fost muncitor pe şantier, ghid turistic, pictor. A început două facultăţi, fără a-şi termina studiile. Din cuprinsul cărţii ce am recenzat-o în acest material, rezultă că a lucrat la spitale din Rusia şi că a ţinut conferinţe, prelegeri în mai multe ţări privind vindecarea prin metode bioenergetice; se pare că are un laborator de cercetări. Se pare că a avut multe rezultate pozitive, ceeace i-a dat o oarecare notorietate în practicarea diagnosticării karmei şi reglarea câmpurilor bioenergetice ale unor bonavi.
Ţinând seama că ceea ce a scris are la bază, pe lângă numeroasele cazuri de vindecare de boli şi teorii susţinute de unii teoreticieni şi practicieni ai energoterapiei, psihoterapiei, parapsihologiei, se pare că este un autodidact.
Având în vedere referirile / trimiterile sale la teoriile la care au ajuns şi oamenii de ştiinţă, prezint în cele ce urmează unele din realizările şi susţinerile / afirmaţiile sale.
Acest bioterapeut arată în o serie de cărţi practica privind sistemul autoreglării câmpurilor energetice şi dezvoltă aceleaşi idei ca ale lui Helsing şi Rupert Sheldrakes însă prin prisma posibilităţilor de îmbolnăvire / vindecare.Despre karmă.


KÁRMA s.f. - (În sistemul filozofic brahmanic) Noţiune care desemnează o lege universală în virtutea căreia soarta oamenilor ar fi determinată de acţiunile lor din încarnările anterioare; fatalitate, destin. - Din engl., fr. karma. Sursa: DEX '98

-(în filozofia brahmanică) Noţiune care reuneşte renaşterile şi reîncarnările succesive ale sufletelor, migraţia lor după moarte şi forţa care le generează şi le conduce.Sursa: NODEX
-(În religiile budiste) Suma consecinţelor etice ale acţiunilor bune sau rele ale unei persoane care determină avatariile reîncarnărilor. ♦ Fatalitate, destin.
Sursa: DN

- noţiune a filozofiei budiste care desemnează renaşterile şi reîncarnările succesive ale sufletelor, migraţia acestora după moarte, în funcţie de faptele săvârşite pe pământ; fatalitate, destin.
Sursa: MDNÎn viziunea lui Lazarev, karma are o caracterizare /definiţie mai amănunţită, mai aplicată.
Defineşte karma ca fiind un mecanism de răsplătire a faptelor pământeşti şi de aceea karma se poate închide, abjurând cu trup şi suflet. (pg 269). Nu ezită să definească karma în bioenergetică ca o adevărată Lege a talionului .

El susţine că atât îmbolnăvirea cât şi vindecarea se pot produce prin rectificările necesare ale karmei şi prin echilibrarea câmpurilor bioenergetice.

Structurile karmice le împarte în:
- strategice ale căror principali parametri sunt spiritualitatea, sufletul şi rezerva de iubire;
- tactice care au un volum cu mult mai mic şi a căror modificare se produce mai rapid. Între parametrii structurilor tactice, o importanţă foarte mare o are nivelul agresivităţii atacurilor energetice la care este supusă fiinţa umană, percepute conştient sau subconştient.
Mecanismul karmei realizează unitatea şi interconexiunile omului cu Universul, este reflectarea principiului comuniunii omului cu Universul.

Evenimentele care au loc în Univers constituie realizarea unor programe determinate, codate în câmpul informaţional-energetic al Universului.

Există karma omenirii. Karma omenirii contemporane este atât de impură, că închiderea ei acum este cu mult mai dificilă decât înainte. Principala încălcare a legilor pe care le comite omenirea, o constituie îndepărtarea de Dumnezeu (începută în sec al X-lea) şi alunecarea într-un pragmatism sălbatic. Această încălcare este prezentă în câmpul fiecărui om care trăieşte acum pe pământ. Adeseori, avem o reprezentare deformată despre lume, încercând să o subordonăm orbeşte, când, de fapt, noi o distrugem, distrugându-ne totodată şi pe noi.
Starea fizică a omului este determinată de starea structurilor karmice în câmpul uman.
Despre om.


Omul este un sistem informaţional-energetic foarte complex, din care numai 3-5% îl constituie corpul fizic şi nivelul conştient, 95-98% reprezentând straturile informaţional energetice ale subconştientului, atât de necunoscute nouă, ca şi Universul însuşi.

Logica conştiinţei umane este orientată către supravieţuirea corpului fizic logica subconştientului – către păstrarea şi dezvoltarea structurilor spirituale. Tot ce pătrunde în subconştient constituie un ghid al acţiunilor şi începe să funcţioneze activ.[consider util să reamintesc faptul că din măsurătorile efectuate de fizicieni, informaţiile pe care omul le conştientizează sunt de 2000 biţi-informaţie / secundă în timp ce creierul prelucrează 400 de miliarde biţi-informaţie / secundă care sunt percepute de subconştient].

Lazarev spune că sentimentele şi trăirile negative, pătrunzând în subconştient, nu mai pot fi controlate de om şi, întrucât sănătatea fizică este strâns legată de subconştient, apar nişte dependenţe şi urmări complicate. Lucrând cu metode spirituale de tratament, a constatat cu surprindere cât de puternică este dependenţa trupului de spirit, de structurile biocâmpului. A constatat cele mai periculoase sunt vorbele rele la adresa rudelor, să doreşti răul oamenilor apropiaţi. Orice gând rău reprezintă un atac energetic care poate aduce un prejudiciu, deoarece, atunci când ne gândim la cineva, se creiază o punte energetică între noi şi omul la care ne gândim. Aprecierea negativă a cuiva produce o puternică scădere de energie. Dacă omul bârfeşte pe cineva, el produce un traumatism persoanei respective, propriului câmp şi pierderea energiei; bârfa scurteză viaţa, ne distruge fizic şi spiritual.

Sarcina unui om inteligent etic, este să nu admită sentimente negative în subconştientul său.
Corpul fizic al omului este înconjurat de straturile unui câmp informaţional-energetic. Destinaţia acestor straturi cât şi interconexiunile lor sunt extrem de complexe.
În urma experimentărilor făcute, Lazarev a ajuns la concluzia că biocâmpul omului ocupă întregul Univers în sus şi în jos; faţă de limitele corpului fizic, biocâmpul se prelungeşte la infinit.

Stratul cel mai dens din punct de vedere energetic conţine informaţia privind starea fizică a corpului. Structurile karmice se găsesc în straturile mai fine şi au o înlănţuire ierarhică. În straturile cele mai apropiate se păstrează informaţia privind faptele, emoţiile, sentimentele şi gândurile omului pe care el le-a trăit în această viaţă. Straturile mai profunde conţin structuri ale karmei familiei.
Despre biocâmpuri.Lazarev are impresia cristalizată din 1990 că izvorul maladiilor îl constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice şi că trebuie tratat nu organul bolnav, ci câmpul. Deformaţiile câmpului determină diverse deviaţii la nivel fizic. Actul terapeutic trebuie îndreptat în primul rând asupra sufletului şi spiritului – pentru că ele sunt primordiale – şi asupra trupului, îndeosebi prin îndepărtarea deformaţiei structurilor bioenergetice.
Introduce noţiunea de sistemul autoreglării câmpurilor care reprezintă o conexiune inversă a Universului. Esenţa lui constă în aceea că, orice faptă a omului, bună sau rea, se reîntoarce la acesta în virtutea unităţii câmpului informaţional al Universului. Intoarcerea programelor negative uneori se produce într-un timp lent şi nu totdeauna asupra autorului ci, foarte des, asupra copiilor sau a rudelor. Mecanismul autoreglării câmpurilor se aplică tuturor persoanelor; procesul negativ trebuie stopat de bioterapeut şi, în acest caz, mecanismul de blocare al acestui proces se declanşează automat.
Cercetările pe care le efectuiază zilnic prin metoda diagnosticării karmice, îi confirmă faptul că respectarea normelor etice este o condiţie obligatorie pentru supravieţuire, sănătate şi cel mai bun mijloc de apărare contra intruziunilor negative din afară. În cazul loviturilor bioenergetice, lovitura traversează întregul lanţ de rudenie, dat fiind că la nivelul biocâmpurilor există o conexiune directă între aceştia. Şi, ca recul, vine pedeapsa împotriva agresorului şi a familiei acestuia.
Sferele superioare ale bioenergeticii sunt: spiritualitatea, nobleţea sufletească, dragostea, pentru a primi suficientă energie.
O trăsătură caracteristică importantă a biocâmpului o constituie nivelul de conectare la Cosmos. Prin iubire faţă de Dumnezeu şi Univers accedem la simbioza cu Universul, cu rudele, cu omul iubit şi cu sine. Când nutrim dragoste faţă de Univers, noi primim o uriaşă cantitate de energie. Cei ce sunt imorali, nu respectă normele etice, nu primesc suficientă energie din cosmos şi drept consecinţă o fură de la ceilalţi: devin vampiri de energie şi secătuiesc energia celor cu care vin în contact; iau energie chia de la copiii lor, părinţi, rude, prieteni.

Biocâmpul uman reacţionează momentan la orice gând sau stare emoţională şi, dacă acestea sunt negative, atunci biocâmpul omului răspunde pe loc printr-o reacţie negativă acută. În general omul nu are capacitatea de a seziza această acţiune a energiilor fine, de deformare a propriului câmp bioenergetic ceea atrage după sine ignorarea influenţei hotărâtoare asupra sănătăţii fizice.
Câmpul reacţionează instantaneu la agresiunea subconştientă printr-o agresiune de răspuns, fiind astfel participanţi la confruntări nevăzute fără să ştim de ele şi culegem doar consecinţele lor.
Deasemeni, un stres puternic, un dezacord în privinţa unui lucru sau regretarea trecutului, susţinute emoţional, se depozitează în subconştient şi provoacă maladii grave, întrucât creează deformaţii ale structurilor câmpurilor bioenergetice. Printr-o corecţie energetică poate interveni corelarea acestor structuri, însă nu întotdeauna.
Astfel, Lazarev susţine că Universul are două componente: una –materială, cealaltă,câmpul informaţional. Acumularea conexiunilor energetice în materie este o manifestare a procesului trecerii componentei materiale în cea informaţională; la atingerea unei anumite densităţi, materia se transformă în informaţie. Unicitatea (starea materiei concentrată cândva într-un punct unic) este Universul. În fiecare punct al câmpului Universului există o informaţie latentă în legătură cu întregul univers. Procesele care au loc în adâncul stelelor şi în organismul viu sunt identice. Sunt procese de trecere a energiei în substanţă şi invers. Ceea ce numim noi spirit se află deasupra câmpului informaţional şi a materiei. Nivelurile fine ale câmpului sunt caracterizate de absenţa materiei, timpului şi spaţiului, adică de punct.
Organismul uman este un sistem unitar, în care sănătatea, destinul, caracterul şi psihicul sunt indisolubil legate. Structurile câmpului uman şi corpul fizic coexistă ca două contrarii care interacţionează reciproc. Cauza deformării câmpului o constituie neconcordanţa caracteristicilor câmpului omului, cu câmpul informaţional al Pământului şi Universului. Omul este o celulă a lumii. Orice celulă a organismului nostru, pentru existenţa ei deplină, trebuie nu numai să funcţioneze neîncetat, dar şi să respecte regulile unităţii cu întreg organismul; deci şi omul trebuie să tindă neîncetat spre contactul şi unitatea cu Universul.
Lazarev a analizat legăturile dintre comportament, obiectivele etice, sănătate, forma deformaţiei structurilor şi, prin conştientizarea acestor dezechilibre, a aplicat tratamentul. Creşterea gradului de spiritualizare ridică în acelaşi timp psihicul, soarta, starea de sănătate, influenţând pozitiv toate laturile vieţii omuluiTotodată a constatat şi unitatea lumii înconjurătoare a naturii vii şi nevii, a organismelor inferioare şi superioare. Mai mult, Lazarev susţine că tot ce ne înconjoară, inclusiv filmele, spectacolele dispun de câmpuri informaţional-energetice care interacţionează cu structurile câmpului uman şi deci ne influenţează. Impactul asupra omului este în funcţie de agresivitatea conştientă şi subconştientă şi remarcă că influenţa subconştientă este mult mai mare decît cea conştientă, mai ales dacă este şi agresivă.

Principalele programe răspunzătoare pentru starea fizică a fiinţelor şi materiei nevii sunt reprezentate de structurile informaţional-energetice.

Lazarev susţine în toate capitolele şi în toate referirile şi descrierile cazurilor de îmbolnăviri pe care le-a rezolvat că esenţial este atitudinea omului de iubire, de respectare a regulilor etice şi morale, de „epurarea” sa de atitudini şi gânduri de ură , vrajbă şi răzbunare, de credinţa în Dumnezeu şi de respectarea canoanelor creştinismului inclusiv de practicarea rugăciunilor, de purificare fizică (în sensul de a ţine post).


Iata care sunt, in viziunea lui S.N. Lazarev, cauzele care duc la aparitia bolilor:


Prima cauza:

Multe procese care au loc acum in viata sunt indreptate spre eliminarea blocajelor dintre constiinta si subconstientul omului. Tot ce patrunde in subconstient constituie un ghid al actiunilor si incepe sa functioneze activ.
Daca cu 100-150 de ani in urma absolutul subconstientului era in principal apanajul artei, filozofiei, al catorva scoli ezoterice, in prezent acestui process i s-a raliat medicina.
Logica constiintei umane este orientata catre supravietuirea corpului fizic. Logica subconstientului, catre pastrarea si dezvoltarea structurilor spirituale. De aceea incercarile de substituire mecanica a acestora in cele mai multe cazuri duc la disparitia uneia din aceste doua componente.
Acum subconstientul omului asimileaza murdaria energetica cu o viteza neinchipuita si nu doar pentru ca unii incearca sa patrunda in el ci si pentru a ti se bloca subconstientul.
Sentimentele si trairile negative care patrund in subconstient, nu mai pot fi controlate de om si intrucat sanatatea fizica este strans legata de subconstient, apar niste dependente complicate si niste urmari grave.


Cauza a doua:

Exista un mare pacat pe care il poate comite un om in viata: sa ucida iubirea pentru ca inaine de a ucide un om trebuie sa ucizi in tine iubirea fata de acel om. Uciderea sentimentului de iubire reprezinta terenul pe care prolifereaza multe crime si nenorociri.
Boala poate indeplini diferite functii. Prima este cea de avertizare. A doua este cea de oprire a activitatii care impiedica dezvoltarea normala a omului iar a treia cea de eliminare a mecanismelor care permit raspandirea informatiei negative. Nu trebuie sa uitam ca suntem celulele unui singur organism imens care se cheama omenire care, la randul lui este o parte a unui sistem unitar, Universul.


Cauza a treia:

In viata de zi cu zi ne permitem adeseori sa-I vorbim de rau pe altii, pe noi, sa ne plangem de soarta. Se dovedeste ca acest obicei are ca urmare distrugerea… dintilor. Cele mai periculoase sunt vorbele rele la adresa parintilor, rudelor, urarea raului oamenilor apropiati. Cauza paradontozei o reprezinta barfirea tatalui, suprasolicitarea karmei si alimentatia incorecta. Echilibrarea emotionala si coborarea agresivitatii subconstiente sunt facilitate de utilizarea regulata in alimentatie a verdeturilor.
Prin ce sunt periculoase vorbele si gandurile rele? Cand ne gandim la cineva se creeaza o punte energetica intre noi si cel la care ne gandim. Are loc un schimb de informatie si de energie. De aceea orice gand rau reprezinta un atac energetic care poate aduce prejudicii. Chiar si pactul interior cu omul care barfeste poate fi periculos. Barfa, gandurile urate despre oamnei reprezinta un traumatism aplicat omului impotriva acestea sunt indreptate si in acelati timp, distrugerea prorpiilor structuri karmice. Cuantul intensifica orice program. In prezent energetica Pamantului este de asa natura incat si gandurile rauvoitoare despre un om sunt suficiente pentru a-i produce un rau.


Cauza a patra:

Vampirismul energetic este o ocupatie nu tocmai inofensiva. Influnetarea oamenilor la un asemenea nivel al campului este cu mult mai dificila decat ne putem inchipui. Vampirismul inseamna nu doar furtul unei anumite cantitati de energie, incalcarea invelisului campului si crearea conditiilor pentru pierderile ulterioare de energie dar si prejudicierea structurii fine a campului care poate duce la deformarea liniilor karmice ale destinului, sanatatii, psihicului. Dupa un furt masiv de energie apar devieir psihice. Omului care incepe sa se foloseasca de energia altuia i se inchid canalele de comunicare cu Universul iar el este nevoit sa ia din ce in ce mai multa energie. Astfel pot aparea boli grave si chiar moartea. Inceputul acestui proces sta in egoismul exacerbat manifestat in ganduri, emotii sau fapte, in neintelegerea unitatii lumii. Aceasta blocheaza canalele de legatura cu cosmosul si provoaca o cadere energetica. Acest proces e greu de oprit. El condamna copii “vampirului” la niste boli grave intrucat acestia se nasc cu canalele de legatura cu Universul inchise si atunci fie ca sunt supusi vampirismului fie ei insisi vor deveni vampiri si vor continua ruinarea propriului suflet.
Cum procedeaza oamenii care au nevoie de energie? Ei infurie, chinuie victima, cauta diferite mijloace de a subjuga omul pentru ca a lua de la unul egal tie e complicat. E mai usor sa iei de la acela pe care l-ai subjugat.


Cauza a cincea:

Cu totii cunoastem zicala “De morti numai de bine”. De ce? Intre lumea fina a mortilor si lumea noastra fizica sunt posibile contacte iar daca ele apar, acest lucru dauneaza ambelor lumi.
“Sudarea” campurilor unui om viu si ale unui om mort are loc atunci cand sunt incalcate legile supreme. Religia si obiceiurile de inmormantare la toate popoarele sunt orientate spre despartirea campurilor celor vii de ale celor morti. Daca omul pastreaza pica celui decedat, acest lucru se reflecta negativ asupra sa si poate duce la diferite boli, tulburari psihice, schimbarea caracterului.
Supararea omului inainte sa moara poate duce deasemenea la contopirea campurilor si probabil de aceea trebuie indeplinita ultima dorinta a celui aflat pe moarte.


Cauza a sasea:

Orice gand legat de sinucidere este extrem de periculos si de distructiv pentru om si pentru descendentii lui. Starea pe care medicii o numesc “depresiva” este lipsa dorintei de a trai, uneori ascunsa si care poate provoca multe maladii, poate aduce prejudicii destinului, caracterului. Care este motivul acestei lipse a dorintei de a trai? In primul rand este vorba de un program de autodistrugere care se formeaza in campul bioenergetic daca vreunul din ascendenti a nutrit mult timp ganduri de lipsa a dorintei de a trai sau a comis tentative de sinucidere. Chiar daca aceste lucruri s-au intamplat cu 3-4 generatii in urma, programul ramane stabil si se transmite ereditar urmasilor. Acest program poate fi o urmare a lipsei dorintei parintilor de a avea copii.


Cauza a saptea:

Multi dintre noi pot da un raspuns corect la intrebarea “Ce-i aceea hrana?”. Hrana influenteaza in primul rand structurile campului uman. Omul asimileaza hrana prin prima chakra. Printr-o alimentatie corecta poate fi vindecat un om
In fiecare om exista un suflet, inceputul sacru, ceva omenesc si ceva animalic. In stare normala trupul trebuie sa primeasca hrana de la suflet, sufletul de la spirit iar spiritul de la Dumnezeu. Excluderea oricarei din aceste verigi este inadmisibila iar viata bazata doar pe principiul primitiv al imbuibarii trupului fara a da atentie si celorlalte verigi reprezinta calea cea mai sigura spre regres.Concluziile pe care le trage Lazarev provin /sunt urmare numai a rezultatele obţinute din numeroasele cazuri „tratate” şi din „încadrarea” acestora în preceptele biblice sau proverbele „din bătrâni”; cartea sa este plină de asemenea trimiteri la textele biblice pe care le confirmă prin aplicarea de metode şi prin rezultatele spectaculoase ce le-a avut în tratarea pacienţilor. Mi se pare cam „subţire” argumentaţia susţinerii tezelor sale!

Apreciez că ideile / sintezele cazurilor rezolvate, teoretizarea practicii sale, tezele sale trebuie luate sub beneficiu / cu titlul de inventar şi cred că pot fi luate în considerare în măsura în care sunt confirmate de studii făcute de oamenii de ştiinţă din domeniile respective. Lazarev atrage atenţia de numeroase ori în această carte asupra existenţei a numeroşi şarlatani şi a unor energoterapeuţi incomplet pregătiţi (şi deci periculoşi în tratarea bolnavilor / a bolilor). El arată în expunerile sale şi baza teoretică ce justifică modul lui de operare şi vindecare a celor bolnavi.
Iată deci, prin Lazarev şi metodele sale, se amplifică „mişcarea” tratării bolilor şi bolnavilor prin metode alternative celor ale medicinii alopate. Iată un practician ce-şi teoretizează practica empirică şi măreşte numărul celor ce susţin că important este să previi îmbolnăvirea prin activarea forţelor latente existente în organism la nivelul spiritual – energetic al fiinţei şi astfel se pot lua măsurile necesare împiedicării ca îmbolnăvirea să se producă la nivelul fizic al organismului.

(1) - Serghei Nikolaevici Lazarev – Diagnosticarea karmei. Sistemul autoreglării câmpurilor; Ed. Dharana, Buc , 2004; ISBN 973-86367-3-6


duminică, 17 mai 2009

Vestigii preistorice in Romania


Avem toate motivele să credem că strămoşii noştri stau la originea societăţii omeneşti. În 1961 au fost găsite în România câteva tăbliţe de lut cu o scriere care s-a dovedit a fi prima din lume. În anul 1999, un studiu făcut la Sarmizegetusa Regia a pus în evidenţă faptul că cetăţile dacice cunoscute acum la Orăştie sunt doar o mică parte a unui oraş uriaş, de 200 km pătraţi, ascuns sub pământ - cel mai mare din Antichitate. Iar în anul 2002, la Anina au fost dezgropate oasele strămoşului tuturor europenilor, botezat de speologi “Ion”. Toate aceste descoperiri sunt grupate în centrul şi sud-vestul României, tot în zona unde au fost găsiţi celebrii dinozauri pitici, unicate mondiale.
După ce au găsit o mandibulă în peştera Anina, acum 7 ani, speologii Institutului “Emil Racoviţă” au pus problema datării fosilei. Acest lucru se face cu ajutorul izotopului Carbon 14 şi este o procedură care costă 500 de dolari. Savanţii români nu aveau însă aceşti bani, aşa că profesorii Erik Trinkaus de la Universitatea din Saint Louis, Statele Unite, şi Joao Zilhao de la Universitatea din Bristol, Marea Britanie, au acceptat să dateze ştiinţific mandibula. Ei au concluzionat că relicva are o vechime de 40.000 de ani şi este cea mai veche rămăşită a omului modern din Europa.

Pe de altă parte, pe baza acestui fragment, cei doi antropologi care au reconstituit chipul bărbatului, au descoperit că acesta are trăsături nemaiîntâlnite la vreo altă relicvă de acest fel. Ei susţin că acest craniu este dovada că omul modern (homo sapiens sapiens) s-a împerecheat cu omul de Neanderthal (homo sapiens neanderthalensis), care a trăit de acum 150.000 de ani până acum 35.000 de ani. Ca atare, străbunul nostru a revoluţionat tot ce se ştia despre teoriile antropologice cu privire la originea omului modern şi la legăturile sale cu omul de Neanderthal. Până la această descoperire, antropologii credeau că omul de Neanderthal a dispărut odată cu apariţia cu omul modern.Ion are însă caracteristicile ambelor tipuri de umanoid; asta înseamnă că ele au convieţuit şi chiar s-au împreunat. Până la descoperirea din Munţii Aninei, cele mai vechi rămăşiţe ale omului modern erau din Africa şi datau undeva în jurul a treizeci de mii de ani. Imediat după stabilirea vârstei fosilei şi publicarea ştirii, oamenii de ştiinţă autohtoni l-au botezat pe primul european modern cu numele Ion.

Cercetătorii au crezut la început că Ion a locuit chiar în peştera în care a fost găsit. După investigaţii ulterioare, s-a ajuns la concluzia că peştera nu a fost locuită. Nu s-au găsit unelte, prin urmare Ion a trăit şi a murit în altă parte, dar, în cele câteva zeci de mii de ani, mandibula sa a ajuns în adâncimea peşterii. Tot în acea peşteră a mai fost găsit craniul unui om ce a trăit acum 26.000 de ani, care a fost botezat Vasile.

Tot la noi s-a găsit craniul vechi de 35.000 de ani al unei femei

După ce, în februarie 2002, în peştera Anina s-a găsit fragmentul de mandibulă care ar fi aparţinut primului european modern, cunoscut sub numele Ion, în 2003, alte descoperiri făcute în acelaşi loc au certificat faptul că în ţara noastră au trăit cei mai vechi europeni. În urma cercetărilor din 2003, specialiştii au găsit o bucată de craniu veche de 35.000 de ani, care ar fi aparţinut unei femei care a fost “botezată” Maria.

Prima scriere din lume, găsită în judeţul Alba

În localitatea Tărtăria, din judeţul Alba, a fost descoperit, în anul 1961, un important complex de cult, cu materiale ce atestă o continuitate de locuire de câteva mii de ani. Printre altele, s-au găsit şi trei senzaţionale tăbliţe de lut ars, realizate pe la 4500 î.Hr., conform datărilor cu izotopul Carbon 14.


Două dintre tăbliţe sunt acoperite cu semne cu caracter pictografic, cu peste un mileniu anterioare celor sumeriene. Iniţial, oamenii de ştiinţă ai considerat că tăbliţele găsite sunt un fals. Însă, datarea cu izotop Carbon 14 a dovedit că aceste obiecte au o vechime de cel puţin 6.500 de ani.

Mai mult, şi în Bulgaria s-a găsit un vas vechi de “doar” 5.500 de ani pe care este desenat acelaşi tip de scriere. Concluzia este că în cazul Tărtăria, vorbim despre prima scriere din lume, care s-a răspândit de aici în Asia şi Europa. Din păcate, semnele au rămas nedescifrate până în ziua de azi.


Sarmizegetusa stă pe un oraş subteran de mărimea Bucureştiului


În 1993, România demara o amplă campanie de punere în valoare a cetăţilor dacice de la Grădiştea, fără ştirea opiniei publice.Un grup de oameni de ştiinţă români a efectuat la faţa locului, până în 1999, un studiu complex cu ajutorul unor aparate speciale de detectare a zidurilor şi a obiectelor îngropate.

Aşa s-a pus în evidenţă faptul că sub Sarmizegetusa şi sub celelalte cetăţi dacice pe care le cunoaştem acum există un uriaş ansamblu arhitectonic militaro-civil, compact, cu mai multe nuclee, întins pe o suprafaţă de peste 200 de kilometri pătraţi, bogat în aur şi cu multe elemente anterioare civilizaţiei dacilor.Planurile acestui oraş antic, cam de mărimea Bucureştiului, au fost strânse într-un dosar, care a fost trimis Ministerului Culturii, însă instituţia statului nu a mai anunţat nimic în acest caz.

Articol semnat de Sorin Golea in Realitatea din 17 mai 2009